test çöz
 
  3 D sanal gezi antalya muzesi anıtkabir sanal gezi sanal muze turlari canakkale sehitligi topkapi sarayi ayasofya muzesi selimiye camii
  ATATURK
  OSMANLI DEVLETi osmanli tarihi osmanli devleti haritalari savaslari
  hakkimizda
  SBS
  OSMANLI PADiSAHLARI osmanli padisahlari hayat hikayeleri
  TENEFUS
  sosyal bilgiler resim ve haritalar
  ziyaretci defteri
  FOTOGRAF
  İKONLAR
  TURKiYE CUNHURiYETi TARiHi
  CUMHURBASKANLARIMIZ
  MiNi ANSiKLOPEDi
  turk devletleri hunlar gokturkler uygurlar karahanlilar gazneliler eski turk devletlerinde devlet yonetimi toprak yonetimi adli teskilat
  KRONOLOJi
  iLGiNC BiLGiLER
  iCATLAR VE KESiFLER
  BiLGi DAMLASI
  TURK BUYUKLERi
  sosyal bilgiler 6 7 8 sinif ders notlari konu ozetleri 1 2 3 4 5 6 unite konu ozetleri
  => OLGU VE GORUS
  => BiLiMSEL ARASTIRMA YAPIYORUZ
  => YERYUZUNDE YASAM
  => FARKLI YASAMLAR
  => URETiM DAGITIM TUKETiM
  => ULKEMiZ VE DUNYA
  => iPEK YOLUNDA TURKLER
  => GELENEKLER GORENEKLER
  => iSLAM TARiHi
  => DEMOKRASiNiN SERUVENi
  => ELEKTRONiK YUZYIL
  => iLETiSİM BENiMLE BASLAR
  => NUFUS
  => ANADOLU ANAYURT
  => HACLI SEFERLERi
  => OSMALI DEVLETi KURULUS DONEMi
  => iSTANBULUN FETHi
  => LALE DEVRi
  => TARiHTE TOPRAK YONETiMi
  => BULUSLAR iCATLAR
  => OSMANLIDA EGiTiM KURUMLARI
  => RONESANS VE REFORM
  => OSMANLIDA YONETiM
  => I.DUNYA SAVASI
  DERS ARACLARI
  yurdumudan kareler
  TARiHi VE TURiSTiK YERLER
  DUNYANiN YEDi HARiKASi
  DUNYANiN YENi YEDi HARiKASi
  TURKiYENiN HARiKALARi
  BOLGELERiMiZ
  DESTANLARIMIZ
  TURK BiLiM ADAMLARI
  TURK DUNYASI
  sosyalbilgiler sosyal bilgiler SOSYAL BiLGiLER SOSYALBiLGiLER
  6 7 8 sinif sosyal bilgiler test coz online testler 1 2 3 4 unite test sorulari
  TURK OLMANIN BELiRTiLERi
  7 sinif sosyal bilgiler online test 1 2 3 4 unite testleri
  2 sinif turkce matematik hayat bilgisi test coz 2 SINIF TEST COZ 2 SINIF TESTLERi COZ
  3 sinif test coz 3 sinif matematik turkce fen ve teknolji testi coz 3 sinif testleri coz 3 sinif online testler 3 SINIF TESTLERi COZ
  4 sinif turkce matematik sosyalbilgiler fen bilgisi testi coz 3 sinif testleri coz 3 SINIF TESTLERi COZ
  2 sinif test coz 2 sinif hayat bilgisi matematik turkce test coz 2 sinif online test
  2011 2012 sosyal bilgiler zumresi 1 2 donem zumre toplantilari yil sonu zumre toplantisi
  8 sinif inkilap Tarihi test Sbs Deneme sinavi test coz
  2 sinif sunular dokumanlar odevler deneme sinavlari testler sinavlar test coz
  3 sinif testler sinavlar dokumanlar sunular slaytlar
  4 sinif testler yazili sorulari odevler dokumanlar sunular
  5 sinif testler yazili sorulari odevler dokumanlar sunular
  1 sinif dokumanlar slaytlar sunular testler calisma yapraklari
  sosyal bilgiler 6 7 8 sinif yazili sorulari testler test coz sosyal bilgilr odevleri 1 2 3 4 5 unite testleri coz 6 7 8 sinif sosyal bilgiler yazili sorulari calisma kitabi cevaplari sunular slaytlar sosyalbilgiler konu ozetleri sinav sorulari
  cocuk masallari masal dinle masal izle cocuk masalari dinle izle indir sesli cocuk masallari
  linkler
  tekerlemeler tekerleme TEKERLEMELER soyle ogren kolay zor tekerlemeler
  tarihte toprak yonetimi osmanli devletinde toprak yonetimi
  osmanli devletinde egitim kurumlari osmalida egitim
  ataturk devrimleri ATATURK DEVRiMLERi ATATURKUN YAPTIGI DEVRiMLER ataturkun yaptigi devrimler
  anasayfanın kopyası
  yurdum insani turkiyeden insan manzaralari komik resimler ulkemizden komik fotograflar
  HERKES
  ordan burdan ilgin inanilmaz olaylar resimler bayanlar erkekler hayvanlar
  ilkcag devletleri
  bulmaca sozlugu bulmaca coz
  sozler
  KIYAMET ALAMETLERİ KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK
  3 D SOKAK RESİMLERİ HARİKA 3 BOYUTLU RESİMLER
  yeni linkler
  PKK DOSYASI
  cografya
  ANNE VE BEBEK SAGLiGi HAKKINDA BiLiNMESi GEREKENLER RESiMLER
  5.6. 7. 8. sinif matematik sosyalbilgiler fen ve teknoloji türkçe online testler sbs deneme sınavları çöz online test yap
  6. 7. 8.9.10.11.12 sinif ders notları konu özetleri
  8.Sinif turkce online test coz
  8.sinif inkilap tarihi konu ünite özetleri
  UYE OL
  GOLD UYE GiRiS
  Yeni sablon
  sosyal 4.sinif online test çöz
  omer
  Gara enik videosu goca Serikli Serik şivesi dublaj
iSLAM TARiHi
iSLAM TARiHi
1.ÜNİTE 2.ÜNİTE 3.ÜNİTE 4.ÜNİTE 5.ÜNİTE 6.ÜNİTE 7.ÜNİTE

İPEK YOLUNDA TÜRKLER GELENEKLER GÖRENEKLER  İSLAM TARİHİ VE SELÇUKLULAR

EMEVİLER:

- 661 yılında Muaviye tarafından Şam merkez olmak üzere kuruldu.

Emevilerin İslam Dünyasında Yaptıkları Yenilikler:

1-Hilafeti saltanat haline getirdiler.

2-Arap olmayanlara kötü davranarak Arap ırkçılığını başlattılar.

3-İslam Devleti en geniş sınırlarına Emeviler döneminde ulaşmıştır.

- Türkler Emevilerin Arap olmayanlara kötü davranması nedeniyle Müslüman olmadılar.

Emevi Devleti’nin Yıkılış Sebepleri:

1-Önemli görevlere Emevi soyundan olanları getirmeleri  2-Arap olmayan Müslümanlara değer vermemeleri  3-Hz.Ali’nin oğullarının hilafeti ele geçirme çabaları       4-Hz.Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundan gelenlerin Emevlere karşı olması    5-Fetihlerin durması      6-Emevi ailesi arasındaki geçimsizlik

-Emevi ailesi Abbasiler tarafından yok edilmiştir.

ABBASİLER:

- 750 yılında Emevileri yıkarak, Ebu’l-Abbas Abdullah tarafından Bağdat başkent olmak üzere kuruldu.

- Abbasiler Emevilerin aksine ırk ayrımı yapmadılar. Bu dönemde birçok Türk Abbasilerde önemli görevlere geldi.

- Abbasiler bilime önem verdiler. Harezmi gibi birçok bilgin bu dönemde yetişti.

- Abbasiler Türk askerleri ve aileleri için “Samarra” Şehrini kurdular.

Türklerin Müslüman Olmaları:

- Araplarla Çinliler arasında yapılan “Talas Savaşı”nda Türkler Arapları desteklemişlerdir. Çünkü Çinliler eski düşmanlarıydı. Araplar savaşı kazanmıştır. Kağıt,barut,pusula ve matbaa Müslümanlara geçti.(Haçlı seferleriyle de Avrupa’ya geçecek.)

- Bu savaştan sonra Türkler İslamiyet’e geçmeye başladı.

-İlk Müslüman olan Türkler, Karluk, Yağma ve Çiğil boylarıdır.

- Devlet olarak; İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır.

KARAHANLILAR

-Uygurların yıkılması ile Karluklar, Çiğil ve Yağma Türkleri ile birleşerek Karahanlılar Devleti'ni kurdular (840). Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır.

-** İlk Müslüman Türk devletidir.

-Satuk Buğra Han, İslamiyeti kabul etti ve Abdülkerim ünvanını aldı. Karahanlılar, iç karışıklıklar sonunda doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Doğu Karahanlılar Karahitaylılar tarafından ortadan kaldırıldı (1211 ). Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar tarafından yıkıldı (1212).

-Resmi dillerinin  Türkçe olması milli kültürlerini koruduklarını gösterir.

-Ticaret için kervansaraylar yaptılar.Düzenli posta teşkilatı kurdular.

GAZNELİLER

- Alp Tigin  tarafından Gazne’de (Afganistan) kuruldu.

- Gaznelilerin en parlak dönemi Sultan Mahmut (Gazneli Mahmut) devridir. Hindistan’a 17 sefer yaparak İslamiyeti yaydı ve bol ganimet aldı.İlk kez sultan ünvanını kullandı.

-Sultan Mesut, Büyük Selçuklularla Dandanakan Savaşını yaptı ve yenildi. Bu savaştan sonra Selçuklular resmen kuruldu.

- Gazneliler savaşlarda filleri kullanıyordu. Buda karşı orduların dikkatini dağıtıyordu.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ:

- Selçuk Bey kendine bağlı Oğuz boylarını toplayarak Cend şehrine yerleşti. Fakat bu dönemde Selçuklular devlet olarak kurulmadı.

- Çağrı ve Tuğrul kardeşler ülkenin başına geçtikten sonra, 1015 ten itibaren Anadolu’ya akınlar düzenlediler.(Yerleşmek amacıyla)

- Çağrı bey 1040 yılında Gaznelileri Dandanakan Savaşında yenince Büyük Selçuklu devleti resmen kuruldu.

- Tuğrul Bey adına para bastırdı, hutbe okuttu. Bunlar bir kişinin sultan olması için yapılır                                               - Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071)

- Türkleri Anadolu’dan atmak isteyen Bizans İmparatoru Romanos Diyagones (Romen Diyojen) büyük bir ordu ile harekete geçti.  Selçuklular bu savaşı kazandı.

- Malazgirt Savaşı’nın önemi:

1- Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.2- Anadolu’da ilk Türk Devletleri kurulmaya başladı.3-Türkiye tarihi başladı.4-Haçlı seferlerine sebep oldu.5-Anadolu Selçuklu,Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atıldı.

** Nizamülmülk Selçukluların en ünlü veziridir. Çok iyi devlet adamıdır. Aynı zamanda dönemin üniversitesi sayılan “Nizamiye Medreselerini” kurdu.  Ayrıca “Siyasetname” adlı eser yazmış. Bu eserde devlet işlerinin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır.

- Büyük Selçuklular Karahitaylılar ile yapılan Katvan Savaşından sonra yıkılma sürecine girdi.(1141). Sultan Sencer’in 1157 yılında ölmesi ile yıkıldı.

 

İlk  Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Devlet Yönetimi:Sultan devleti yönetme yetkisini Allah’tan alırdı.Ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayıldığı için sık sık taht kavgası olurdu.

Devlet işlerinin görüşüldüğü meclise Divan denirdi.Son kararı sultan verdiği için divan danışma meclisi özelliğini taşıyordu.

Hukuk:Şeri ve Örfi(Töre) birlikte uygulanıyordu.

Sosyal ve Ekonomik Yaşam

Halk göçebe ve yerleşik olarak ikiye ayrılıyordu.Lonca denilen esnaf teşkilatları vardı.Ticareti geliştirmek için kervansaraylar yapıldı.

Bilim ve Edebiyat

**** Kaşgarlı Mahmut “Divan_ı Lügâti Türk” adlı eseri yazmıştır. Amacı Türkçenin Arapçadan zengin bir dil olduğunu anlatmak ve Türkçeyi öğretmek için yazmıştır.

-**** Yusuf Has Hacip “Kutadgu Bilig” adlı eseri yazmıştır.Kutadgu Bilig Mutluluk Bilgisi anlamına gelir. Bu öğüt ve ahlak konusunda bilgiler verir. İnsanların iyi olması için neler yapması gerektiğini anlatır.Türk dilinde yazılmış ilk kitaptır.

-Ahmet Yesevi:Türk tasavvuf edebiyatının kurucusudur.Eseri Divan-ı Hikmet’tir.

-İbn-i Sina:Tıbbın Kanunu isimli kitabı Avrupa’da uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur.Avicenna olarak bilinir.

Geleneksel Türk Sanatları

Halı,ebru ve çinicilik

Türklerde Bayram

- Nevruz bahar bayramıdır. Selçuklulardan itibaren Osmanlılar ve günümüzde kutlanır. Hem bahar bayramı hem de Türklerin Ergenekon’dan çıkışlarını ifade eder. Nevruz’da at yarışı,cirit,oğlak kaçırma(Kokpar),Sinsin halayı ve yumurta tokuşturma gibi etkinlikler yapılırdı.Yakılan ateşe Tongal denirdi.

 
   
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol