- ANA SAYFA
test çöz

iCATLAR VE KESiFLER

iCATLAR VE KESiFLER
İCATLAR VE KEŞİFLER-1  
İCATLAR VE KEŞİFLER -2

İCATLAR VE KEŞİFLER - 1

Ateş
Hepimizin büyük büyük dedesi olan "homo sapiens", belki 80.000 yıl önce, ateş yakmayı bulur. Ya iki ağaç parçasını sürterek ya da çakmaktaşlarını birbirine vurarak yapar bunu.

M.Ö. 40.000
Suda yüzen kütük
Dallardan yapılmış kulübe
Sıcak çorba
Takılar: Kemikten ve çakıl taşından yapılmıştır.

M.Ö. 30.000
Resim: Mağaraların iç duvarlarında bulunan resimlerin renkleri, topraktan ve başka doğal boyalardan elde edilmektedir. Belki yazının kaynağını da burada görmek gerekir. Konuşma diline gelince, başlangıç dönemi bilinmiyor.

M.Ö. 25.000
Özel Aletler: Taş balta, kemik bıçak, kemikten ya da balık kılçığından yapılmış dikiş iğnesi.

M.Ö. 10.000
Köpek: Zekası, koku alma yetisi, belleği, aynı zamanda arkadaşa olan gereksinimiyle köpek, on bin yıldır avda olduğu kadar kulübede de insanın sadık dostudur.

 M.Ö. 7500
Göl üzerine kurulmuş köy: Düşmanlardan, insanlardan ya da hayvanlardan uzakta yaşama olanağını verir.

M.Ö. 5000
Domuz ve koyun yetiştirme, ardından öküzün evcilleştirilmesi. Bin yıl sonra horoz ve tavukların evcilleştirilmesi.
Dokuma: Önce, Mısır'da yün dokunur, iki bin yıl sonra ketenin, ardından Hindistan'dan gelen pamuğun dokunmasına geçilir.
Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.

M.Ö. 4000
Çömlekçilik: Çin'de ve Akdeniz kıyılarında ortaya çıkmıştır.

M.Ö. 3000
Tekerlek: KAlde'de (Bugünkü Irak) İbrahim Peygamber'in doğduğu Ur şehrinde ortaya çıkmıştır. Bütün zamanların en önde gelen buluşudur.
Zamanın bölünmesi: Sümerler (Asya halkı), gündüz ve geceyi, toplamı yirmi dört saat olan on iki döneme bölerler.

M.Ö. 2780
Takvim: 365 günlük olup, Mısırlı rahiplerce hazırlanmıştır.

 M.Ö. 2500
Altın takılar, madeni ayna, keten elbise, takma saç, yüksek tabaknın oynadığı oyun takımları, mobilya (masa, tabure, yatak), tuvalet eşyaları (cımbız, tarak) Mısırlılarca sık sık kullanılır.
Firkete Cam: Mısır'da bulunmuştur.
Saban: Genel olarak Akdeniz kıyılarında kullanılır. Çin'de ve İran'da ortaya çıkışı iki bin yıl daha eskiye dayanır.
Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.
Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.
Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.

M.Ö. 2000
Ticaret gemisi: Dört köşeli yelkeni olup, ağaçtan yapılmadır. Dümen yerini tutan bir küreği vardır.Bu gemilerle Fenikeliler (bugünkü Lübnanlılar) açık denizde günlerce yolculuk yapmaktan çekinmemişlerdir.

 M.Ö. 1500
Kedi: Büyük bir sevgi ve saygı görüp mumyalaştırıldığı Mısır'da evcilleştirilmiştir.

M.Ö. 1050
Alfabe: Fenikeliler bulmuş, Yunalılar tarafından yeniden gözden geçirilmiştir. Adını Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan Alfa ve Beta'dan alır.

M.Ö. 800
Testere, mala, rende, çekül.

M.Ö. 776
Olimpiyat Oyunları: Olympos'ta Zeus'a adanan bu oyunlar beş gün sürer. 394- 1896 yılları arasında dört yılda bir olurdu. Kadın ya da erkek bütün Yunanlılar eskiden beri spor oyunlarına tutkunluk derecesinde düşkündüler.

M.Ö. 687
Para: Lidya'da (bugün Türkiye'nin bir parçası), Kral Gyges tarafından bulunmuştur.

M.Ö. 600
Elektrik: Çok sayıda teoremin yaratıcısı olan Thales, oğuşturulmuş amberin küçük parçacıkları çektiğini gözlemler: O halde burada, amberin Yunan dilindeki karşılığı olan eletron adını verdiği bir akışkanın varlığı söz konusudur

M.Ö. 500
Kiremitler, çuha giysiler, kaldırım taşı döşenmiş yollar, yağ kandili, Roma evlerinde gündelik kullanıma girer.
Sirk, Romalılar, halk oyunlarını, özellikle de gladyatörlerin yırtıcı hayvanlarla ya da kendi aralarında dövüşürken ortaya koydukları oyunları çok severlerdi.

M.Ö. 400
Atom: Yunanlı filozof Demokritos, bütün canlı varlıklarla onların çevresinde yer alan nesnelerin atom denilen aynı taneciklerden oluştuğunu düşünür.

M.Ö. 300
Güneş saati, su saati: Bir konuşmacının yaptığı konuşmanın uzunluğunu belirlemek, süreyi ölçmek amacıyla Yunanlılar tarafından bulunmuştur.
Eyer: Ata binmek için.
Su Kemeri: Romalılar, günlük suyu şehirlere, hamamlara, lağımlara getirdiler.
Roma Arabası: Dört atın koşulu olduğu bir arabadır.

M.Ö. 280
İskenderiye feneri: Beyaz mermerden yapılmış ve odun ateşiyle ışıklandırılmış olup, dünyanın yedi harikasından biridir.
Kano: Sazların deriyle kaplanmasından oluşur. Ziftle su geçirmezliği sağlanır. Bazı yörelerde ağaç kullanılarak daha büyük tekleneler yapılabilmiştir. 157 metre uzunluğa, 26 metre genişliğe sahip Nuh'un Gemisi'nde olduğu gibi.

M.Ö. 250
Güneş ışığı yansıtıcısı: Arkhimedes burgusu, Arkhimedes bulmuştur.

M.Ö. 150
Emmebasma tulumba: Ktesibios icat etmiştir.

 M.Ö. 120
Fıçı bira ve uzun pantolonlar Roma dönemindeki Galya'da.

M.S. 80
Aeolipil: İlk buharlı, tepkili makinedir. Heron bulmuştur.
Satranç: Hindistan'da ortaya çıkmıştır.
Marsilya sabunu, köylü dolabı, reçeller, Avrupa'da ortaya çıktı.

M.S. 368
Hastane: Hıristiyanların buluşu olup, idaresinde keşişler yer almıştır. Yoksulları iyileştirmenin yanı sıra cüzzamlıları soyutlamaya da yönelik olan bir yerdir.
Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.

M.S. 500
Üçgen biçiminde yelken.
Okul: Charlemagne'ın bulmuştur.
Hamut: At arabası.
Araba: Parmaklı tekerlekleri olup, hayvan koşulmuştur.
Kayak, buz pateni: Avrupa'nın kuzeyindeki Frizlerin ulaşım aracıdır.
Yazı: Mezopotamya'da (bugünkü Irak), M.Ö. 4000 yılına doğru ortaya çıkmıştır.

M.S. 900
Nal ve üzengi: İlki at, diğeri binici içindir.
Ocak: Bugünkü şömineler.
Yel değirmenleri ve su değirmenleri: İran ve Çin'de kullanılmaya başlanmıştır.
Mum: İçyağından yapılmıştır.

M.S. 1100
Katedraller: Onları yapmak için, el arabası, palanga, çıkrık, pencerelerinde ise vitray kullanılmıştır.
Müzik notaları: Latince yazılmış bir ilahinin sözlerine göre, Benedikten Tarikatı keşişi Guido d'Arezzo tarafından bulunmuş bir sistemdir.

M.S. 1190
Pusula: Avrupa'ya gelir, ancak Çinliler daha önceleri kullanmışlardır.
Kaz tüyü: Yazmak için kullanılmıştır.

M.S. 1240
Arap rakamları: Romen rakamlarının yerini almıştır.

M.S. 1250
Banyo: küvet bulunana kadar çamaşır leğeninde yapıldı.
Kıç bodoslama dümeni: Gemilerde kullanılmaya başlanmıştır.
Kum Saati

M.S. 1300
Çatal: Önce bunu yeni bir silah sanan İngiltere Kralı I. Edward'a sunulmuştur. Ama herkesin kullanması için aradan 250 yılın geçmesi gerekir.
Makas, düğmeler (giysiler için), Sarkaçlı duvar saati

 M.S. 1350
Uçurtma: Kültürümüze girer. Oysa Çinliler daha önceleri biliyorlardı.

M.S. 1316
Gözlük, daha doğrusu, çok iyi göremeyen yaşlı insanlar için yakını gösteren mercek. Miyopların gözlük takabilmek için 1450 yılını beklemeleri gerekecektir.

M.S. 1320
Oyun Kağıtları: Çin'de ortaya çıkmıştır.

M.S.1346
Top: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.

M.S. 1450
Ayna: Sırla kaplı olup, camdan yapılmıştır.
Saltanat Arabası: Deriden yapılma, makaslarla yaylanma sistemi sağlanmış bir arabadır.
Posta: Fransa'da XI. Louis tarafından kurulmuştur.
Basımevi: Çinlilerin onu 800 yılına doğru bulmuş oldukları söylenir.

12 Ekim 1492
Kristof Kolomb, bilinmeyen topraklara ulaşır. Bahamalar, çok geçmeden Antiller gibi. Onbeş yıl sonra, keşfin onurunu yanlışlıkla Amerigo Vespucci'ye yüklenen bir coğrafyacı, yeni dünyaya onun ismini verecektir. (Amerika)

M.S. 1490
Tabak ve peçete.

M.S. 1492
Kakao: Kristof Kolomb'un ananas, tütün, Hint tavuğu ve horozu, başka bie deyişle erkek ve dişi hindiyle birlikte Amerikayı aynı zamanda keşfettiği üründür.

M.S. 1534
Patates: Peru'dan getirilmiştir. Parmentier'in onu Parislilere yedirebilmesi için 1788 yılını beklemesi gerekecektir.

M.S. 1543
Dünya yuvarlaktır: Güneşin çevresinde döner. Bunu keşfeden Kopernik'tir. O günlerde çoğu kişi buna inanmamıştır.
Kayağan taşından yapılmış çatı: Avrupa'da evlerin yapımında kullanılmıştır.

M.S. 1554
İşaretler: Geometri ile ilgili.
Anatomi: Michel Servet akciğer dolaşımı üzerinde incelemeler yapar. William Harvey 1628'de kan dolaşımını bulacaktır.

 M.S. 1570
Diş fırçası: İspanya Büyükelçisi tarafından Fransa'da saraya sunulmuştur.

M.S. 1592
Termometre: Eski Yunan'dan beri bilinen bir ilkeyi Galileo geliştirir.
Vida: Burgulu bir çivi. Ancak girdiği delikten nasıl çıkacağı henüz bilinmez. Tornavida yüz yıl sonra ortaya çıkacaktır.

M.S. 1600
Ulusal marş: İsviçreliler bulmuştur.

M.S. 1607
Müzik yazısı: Monteverdi, beş çizgili portre üzerine Orfeo'yu (ilk opera) yazar.

M.S. 1610

Mikroskop: Hollanda'da Cornelius Van Drebbel tarafından bulunmuştur.

M.S. 1625
Halk arabası: Camlı kapıları olan, herkesin binebildiği bir arabadır.
Şemsiye: İngilizler bulmuştur.
Sofra bıçağı

M.S. 1642
Hesap Makinesi: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.

M.S. 1644
Barometre: Torricelli icat etmiştir.

M.S. 1653
Mektup kutusu: Paris'te ortaya çıkmıştır.

M.S. 1666
Bilardo: XIV. Louis tarafından ortaya çıkarılmıştır.

M.S. 1658
Banknot: Stockholm Bankası tarafından İsveç'te piyasaya sürülür. Fransa'da 1914 yılına kadar altın karşısındaki değerine göre değiş tokuş edilecektir.

M.S. 1670
Cep saati: Hollanda'lı Huyghens'in buluşudur.

M.S. 1681
Düdüklü tencere: Denis Papin bulmuştur. Sert etleri pişirme özelliğine sahiptir.

M.S. 1684
Kahvehane: Paris'te Sicilyalı François Procope tarafından açılmıştır.

M.S. 1711
Diyapazon: Haendel'in orkestrasında trompetçi olan John Shore tarafından bulunmuştur. Bu alet, müzisyenlere "la" sesini verir.

M.S. 1712
Buhar makinesi: İngililtere'de Thomas Newcomen tarafından yapılmıştır.

M.S. 1726
Ansiklopedi: İngilizler, Fransızları yenmek için Grecy Meydan Savaşı'nda kullanmışlardır. Daha önceleri Araplar ve Çinliler de bu silahı kullandılar.

M.S. 1752
Paratoner: Benjamin Franklin tarafından bulunmuştur. Aynı zamanda odun sobasını da icat etmiştir.

M.S. 1755
Kuzine: Beauvais'de, Boudin tarafından üretilmiştir.

M.S. 1764
Jenny: Pamuk eğirme makinesidir.

M.S. 1765
Lokanta: Paris'te Mösyö Boulanger tarafından ortaya çıkarılmıştır.

M.S. 1769
Ağır yük arabası: Cugnot icat etmiştir. Buharla çalışır. Önden çekişli ilk otomobildir.

M.S. 1770
Banyo teknesi

M.S. 1779
Madeni köprü: İngiliz Abraham Darby'nin, Severn Nehri üzerine kurduğu, dökme demirden yapılma bir köprüdür.

M.S. 1778
Klozet: Joseph Bramah tarafından İngiltere'de patenti alınmış, gündelik kullanıma 1860'da kanalizasyon tesisatından sonra Londra'da girmiştir.

M.S. 1772
Görünmez mürekkep: Süt ve limon suyuyla yapılmış olup, İngilizler tarafından bulunmuştur.

M.S. 1783
Uçan balon: İlk yolcuları bir horoz, bir koyun ve bir ördek olmuştur.

1 Ocak 1788
The Times : Londra'da yayın hayatına başlar ve her gün çıkar.

M.S. 1790
Takma diş: İlk takma diş, suaygırı dişinden yapılmıştır.
İlkel bisiklet: Kont de Sivrac'ın buluşudur.

M.S. 1792
Merkezi ısıtma: Londra'daki İngiltere Bankası'nda kullanılmıştır. Paris'te ilk ısıtılan bina, 1833'de enstitü binasıdır.
Sigara: İspanya'da elde sarılmıştır. Sanayi halini alıp üretilmesi, 1853'de Küba'da gerçekleşir.

M.S. 1642
Hesap Makinesi: Blaise Pascal tarafından icat edilmiştir.

7 Nisan 1795
Metrik Sistem: Büyük Britanya, İrlanda, Kanada ve A.B.D. dışında kalan bütün ülkelerde benimsenir.

M.S. 1794
Telgraf

M.S. 1795
Kurşun kalem

M.S. 1797
Paraşüt: 27 yaşındaki Andre-Jacques Garnerin, Paris'teki Monceau Parkı'nın üzerine, uçan balondan atlamıştır.

M.S. 1800
Elektrik pili: İtalyan fizikçi Alessandro Volta tarafından icat edilmiştir..

Bu alana istediğiniz resmi ve ya yazıyı koyabilirsiniz. Her sayfada görünür. Banner takas gibi şeyler konabilir !

Sitetistik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=