- ANA SAYFA
test çöz

inkilap tarihi 1.unite testi coz

inkilap tarihi 1.unite testi coz
.:: inkilap tarihi ve atatürkçülük dersi 1.ünite test soruları çöz::.
Geri İLKÖĞRETİM 8.SINIF İNKILAP TARİHİ TESTİ


1.ÜNİTE GENEL DEGERLENDİRE TESTİ


Bu testte 20 soru vardır. Cevaplama süresi 25 dakikadır.


1. Mustafa Kemal Atatürk, ….. yılında ….. Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahhane Caddesi’nde bugün müze olan evde doğdu. 1839 doğumlu olan babası ….. . ........ dir. Milis subaylığı, evkâf kâtipliği ve kereste ticareti yapan babası, 1871 yılında …..’la evlendi. Yukarıda boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangileri sırayla getirilmelidir?

a) 1881 – Sofya – Hafız Mehmet Efendi – Naciye Hanım
b) 1881 – Selanik – Ali Rıza Bey – Latife Hanım
c) 1882 – Üsküp – Ali Rıza Bey – Zübeyde Hanım
d) 1881 – Selanik – Ali Rıza Efendi – Zübeyde Hanım


2. Mustafa, 1893 yılında Askeri Rüştiye’ye girdi. Bu okuldaki matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal”i ilave etti. Askeri Rüştiye’yi 1895 yılında bitirdikten sonra, Mustafa Kemal Manastırdaki Asker İdadiye girdi. 1899 yılında Manastır Askeri İdadisini bitirip, 3 Mart 1899’da İstanbul’da Harbiye’nin hazırlık sınıfına kaydoldu. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905’te kurmay yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı. Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

a) Öğrenim yaşamına
b) Edebiyata düşkünlüğüne
c) Kemal adını almasına
d) Subay oluşuna


3. Mustafa Kemal, gençlik yıllarından itibaren ülkenin sorunlarıyla yakından ilgilendi. Sürekli okuyup, araştırarak sorunlara karşı bakış açısını genişletiyordu. Sorunlara etkili ve kalıcı çözümler bulmaya çalışıyordu. Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliğine değinilmemiştir?

a) Herkesi okumaya teşvik etmesi
b) Sorunlar karşısında çözümler üretmesi
c) Kendini sürekli yenilemeye çalışması
d) Kendini ülkesine adaması


4. Mustafa Kemal, aile hayatına önem veren birisiydi. Ona göre aile, toplumun temel çekirdeği idi. Toplumun huzur ve geleceği ailenin de huzurlu olmasına bağlıydı. Bu parçada, Mustafa Kemal’in hangi özelliği vurgulanmıştır?

a) Ülke sevgisine
b) Bayrak sevgisine
c) Aileye verdiği öneme
d) Toprak bütünlüğüne


5. İnsancıl bir zeytin dalı taşıyorsam eğer; Ve biliyorsam dünya insanlarını kardeşim gibi, Seviyorsam ulusumu, yurdumu Sendendir Ata’m sendendir. Cevdet Yalçın Şair bu dizeleriyle Atatürk’e neler borçlu olduğunu vurgulamıştır?

a) Okumayı
b) Çocuklara olan düşkünlüğünü
c) Yoksullara yardım etmeyi
d) İnsan ve yurt sevgisini


6. İngiltere Kralı Edward İstanbul’a geldiği zaman, yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı’na gelmişti. Deniz dalgası olduğu için kralın bindiği motor, dalgalar nedeniyle inip çıkıyordu. Kral rıhtıma çıkmak istediği sırada eli yere değdi ve tozlandı. O sırada Atatürk de kralı almak üzere kıyıdaydı. Kral elini silmek isteyince Atatürk, “Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elinizi kirletmez!” diyerek elinden tutup kralı rıhtıma çıkardı. Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır?

a) Vatanseverliği
b) Konuğa olan saygısı
c) Motora binmeyi sevmesi
d) Konuklarını yalnız bırakmaması


7.General Mc Arthur, Atatürk için şunları söylüyor: “Asker, devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri sağlamıştır. O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.” General, bu sözleriyle Atatürk’ün hangi özelliğine değinmemiştir?

a) Okumayı çok sevdiğine
b) Milletine güven verdiğine
c) Büyük bir lider oluşuna
d) Büyük bir asker ve devlet adamı oluşuna


8. Aşağıdaki eserlerden hangisini Atatürk yazmamıştır?

a) Nutuk
b) Kurtuluş Savaşı Destanı
c)Cumalı Ordugahı
d) Geometri


9. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün ebedi istirahatgahıdır?

a) Dolmabahçe Sarayı
b) Anıtkabir
c) Etnografya Müzesi
d) Anadolu Müzesi


10.Atatürk’ün demokratik bir yapılanmadan yana olduğunu gösteren çalışması, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Samsun’a çıkması
b) TBMM’yi açması
c) Düşmanı denize dökmesi
d) Savaşları kazanması


11.Çanakkale ve Sakarya Savaşlarında ortaya koyduğu savaş taktikleri onun ne kadar kabiliyetli olduğunu gözler önüne sermektedir. Sakarya Meydan Savaşı’nda verdiği; “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır!... Vatanın her karış toprağı, vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emriyle Atatürk, savaş tarihine yeni bir taktik hediye etmiştir. Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır?

a) Devlet adamlığı
b) Askeri dehası
c) Siyasi kişiliği
d) Tarihi bilgisi


12. Mustafa Kemal, yapılan işleri, elde edilen başarıları asla kendine mal etmez, hiçbir zaman kendini övmezdi. Her zaman: “Türk milleti başardı.” derdi. Bu parçada, Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır

a) Alçak gönüllüğü
b) Kararlılığı
c) Yurt sevgisi
d) Sabrı


13. Atatürk “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” derken, aşağıdakilerden hangisini kabul etmeyeceğini bildirmiştir?

a)Özgür ve bağımsız yaşamayı
b)Ulusal egemenliği
c) Himaye ve mandayı
d) Ulusal bağımsızlığı


14.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullardan bir değildir?

a) Askeri Rüştiye
b) Bahriye İdadisi
c) Harp Akademisi
d) Mahalle mektebi


15.Mustafa Kemal yabancı bir devletle ilk kez nerede, kimlerle savaşmıştır?

a) Bulgarlara karşı Balkanlarda
b) Müttefiklere karşı Çanakkale'de
c) Yunanlılarla Balkanlarda
d) İtalyanlarla Trablusgarp'ta


16.Atatürk’ün değişik alanlarda gerçekleştirdiği inkılaplar, onun hangi kişisel özelliğini gösterir?

a) Çok yönlülüğünü
b) Eğitimciliği
c) Rehberliği
d) Yöneticiliği


17.Mustafa Kemal’in doğum tarihi hangisidir?

a)19 Mayıs
b) 30 Ağustos
c) 29 Ekim
d) 23 Nisan


18. “Yolunda yürüyen bir yolcunun, ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.” Bu sözleri Atatürk’ün hangi yönünü açıkça ortaya koymaktadır?

a) Mantıklılığını
b)Vatanseverliğini
c)İleri görüşlülüğünü
d) Çok cepheliliğini


19. Mustafa Kemal VII. Ordu komutanı olarak görev yaptığı Suriye’de, I. Dünya Savaşı sırasında aşağıda verilen hangi devletin ordularına karşı mücadele etmiştir?

a) Fransa
b)İngiltere
c) İtalya
d) Rusya


20. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı ve VII. Ordu’nun faaliyetlerinin sona erdirilmesi üzerine Mustafa Kemal 13 kasım 1918’de Harbiye Nezareti(Milli Savunma Bakanlığı) emrine verildiğinden dolayı İstanbul’a dönmüştür. Mustafa Kemal’in İstanbul’da kalmayı tercih etmeyerek Anadolu’ya geçmek istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anadolu’da padişaha karşı ayaklanmaların başlaması
b)İngilizlerin Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni dağıtması
c)İstanbul Hükümeti’nin teslimiyetçi tutumu
d) İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalaması
 

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Tugçe, 31.10.2015, 17:33 (UTC):
Hayır kaç senedir zübeyde hanım internet bazen yanlış oluyor

Yorumu gönderen: mustafa , 24.10.2015, 14:35 (UTC):
20 dogru 0 yanlış=100
teog ta beklentim 20 de20

Yorumu gönderen: dikkat, 23.10.2015, 17:52 (UTC):
Azcık dikkat beyler bayanlar ilk soruda annesinin adını sormuyor eşinin adını soruyor ve atatürkün doğum günü belli değil ama kendisi 19Mayıs dediği için öyle kabul ediliyor iyi günler :)

Yorumu gönderen: ayça, 22.10.2015, 18:13 (UTC):
1.soru çelişkili arkadaşlar,Ali Rıza Bey'in eşini mi yoksa M.Kemal'in mi belirsiz.Saçma.Ha durun bira moral bazayım 33 gün kaldı sınava fjsfhkjsksl nihaha

Yorumu gönderen: BEGÜM, 21.10.2015, 17:08 (UTC):
DOGRU : 20 YANLIS :0 PUAN: 100

YESSSS İT'S A TERİFFİC

Yorumu gönderen: asd, 21.10.2015, 14:51 (UTC):
1. soruda eşi diyor annesi değil DİKKAT

Yorumu gönderen: Son test yiyici göktürk, 20.10.2015, 17:15 (UTC):
1. D şıkkı degilmi neden yanlış diyo

Yorumu gönderen: Hakan, 12.10.2015, 15:11 (UTC):
Bok gibi

Yorumu gönderen: nick, 11.10.2015, 15:16 (UTC):
hepsini cevabı göster yaptım ödev icin lazım ve 1. soru yanlış

Yorumu gönderen: isimsiz, 11.10.2015, 10:45 (UTC):
1. soru yanlış b değil d olmalıydı

Yorumu gönderen: isimsiz kazım , 01.10.2015, 15:33 (UTC):
17. ve 1. soru yanlış 17. soruda 19 mayıs olabilir demiştir atatürk kesin belli değil zaten 1. sorudaki bariz hatayı söylemiyorum bile

Yorumu gönderen: senaa, 01.10.2015, 12:41 (UTC):
bu nasıl test yaaa dersle alakası yokkk

Yorumu gönderen: Beyza Nur tutuş , 01.10.2015, 12:32 (UTC):
Çok güzel ama biraz uzun

Yorumu gönderen: JuggernaunT, 28.09.2015, 12:38 (UTC):
gs four star Sen ınternete baktıgına emın mısın ? Ataturk Latıfe hanım ıle 2.5 yıl evlı kaldı.Babası Ali Rıza Bey de Zubeyde Hanım ıle evlendı.

Yorumu gönderen: berzaa, 23.09.2015, 08:40 (UTC):
90 aldım hiç bişey anlamamışım zannediyodum amma anlamışım meğerse:D:);)

Yorumu gönderen: Nova, 22.09.2015, 20:43 (UTC):
iyi bence 95 aldım 1. soru yanlış ama

Yorumu gönderen: yok, 17.09.2015, 18:57 (UTC):
bu nası test ak

Yorumu gönderen: test çözen, 16.09.2015, 07:02 (UTC):
95 aldım boşları yanlış yazması biraz kötü

Yorumu gönderen: miray , 12.09.2015, 13:17 (UTC):
harika testt çok saolun kendimi denemiş oldum nerelerde yanlış yaptığımı anlamış oldum.
95 ALDIMMMMMMMMM :D

Yorumu gönderen: Egemen, 12.09.2015, 07:59 (UTC):
Çok iyiydi 100 ggBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bu alana istediğiniz resmi ve ya yazıyı koyabilirsiniz. Her sayfada görünür. Banner takas gibi şeyler konabilir !

Sitetistik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=