- ANA SAYFA
test çöz

inkilap tari sbs deneme sinavi online test coz 8.sinif

inkilap tarihi sbs deneme sinav
.:: inkilap tarihi ve atatürkçülük dersi 1.ünite test soruları çöz::.
Geri İLKÖĞRETİM 8.SINIF İNKILAP TARİHİ TESTİ


8.SINIF İNK TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SBS DENEME SINAVI 5


Bu testte 20 soru vardır. Cevaplama süresi 25 dakikadır.


1. Lozan Barış antlaşması ne zaman ve nerede imzalanmıştır?

a) 1 Kasım 1922- İsveç
b) 24 Temmuz 1923-İsviçre
c) 3 Mart 1924- Türkiye
d) 9 Eylül 1923-İngiltere


2. Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz?

a) Mustafa Kemal’in cumhuriyeti istemesi
b) Sultan Vahdettin’in saltanatı kaldırmak istemesi
c) Kurtuluş Savaşında padişahın olumsuz tutumu
d) Lozan Barış görüşmelerine çağrılarak ikilik yaratmayı önleme


3. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış antlaşmasında çözümlenemeyen sorunlardan birisi değildir?

a) Kapitülasyonlar Sorunu
b) Boğazlar Sorunu
c) Musul Sorunu
d) Hatay Sorunu


4. Türkiye’de cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir?

a) 23 Nisan 1920
b) 23 Nisan 1923
c) 29 Ekim 1923
d) 13 Ekim 1923


5. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilanının sonuçlarından birisidir?

a) Çanakkale savaşı kazanıldı.
b) Ermenilerle Gümrü Anlaşması yapıldı
c) Osmanlılar Kuzey Afrika’dan çekildi
d) Mustafa Kemal cumhurbaşkanı seçildi.


6. I-Aşar vergisinin kaldırılması II-Kabotaj Kanunun çıkarılması III-Karabük Demir Çelik fabrikasının açılması Yukarıda numaralandırılmış inkılâplar sırasıyla hangi alanlarda yapılmıştır?

a) Tarım-Ticaret-Sanayi
b) Sanayi-Bankacılık-Sosyal
c) Sanayi-Tarım-Siyasi
d) Tarım-Siyasi-Eğitim


7. Aşağıdakilerden hangisi Halifeliğin kaldırıldığı ve Tevhid-i Tedrisat kanununun kabul edildiği gün (3 Mart 1924) gerçekleştirilen yeniliklerden değildir?

a) Türk Tarih Kurumunun kurulması
b) Diyanet İşleri Başkanlığının kurulması
c) Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulması
d) Genel Kurmay Başkanlığının oluşturulması


8. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk iktidar ve ilk muhalefet partileri aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

a) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-İttihat ve Terakki Cemiyeti
b) Cumhuriyet Halk Fırkası- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
c) Serbest Cumhuriyet Fırkası-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
d) Cumhuriyet Halk Fırkası-İttihat ve Terakki Cemiyeti


9. Şeyh Sait isyanı, Menemen Olayı ve Mustafa Kemal’e suikast girişiminin ortak özelliği nedir?

a) Olayların yurt dışı bağlantısının olması
b) Cumhuriyete ve inkılâplara karşı olması
c) Olayları Osmanlı hükümetinin tertip etmesi
d) Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için yapılması


10. Soyadı Kanununun çıkarılması Saltanatın kaldırılması Cumhuriyetin ilan edilmesi Millet Mekteplerinin açılması Yukarıda verilen inkılâpları kronolojik sıraya koyacak olursak ikinci sırada hangisi bulunur?

a) Soyadı Kanunun çıkarılması
b) Cumhuriyetin ilan edilmesi
c) Saltanatın kaldırılması
d) Millet Mekteplerinin açılması


11. Teşkilatı Esasiye Misakı İktisadi Tevhid-i Tedrisat Takrir-i Sükûn Kanunu Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen kelimelerin açıklamalarından biri değildir?

a) Şeyh Sait İsyanından sonra çıkarılmış kanun
b) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde alınan kararlar bütünü
c) Eğitim öğretim kurumlarının birleştirilmesi için çıkarılmış kanun
d) Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasının adı


12. İtilaf devletleri TBMM’nin varlığını resmen ilk defa nerede tanımıştır?

a) Londra Konferansı
b) Amasya Görüşmesi
c) Paris barış konferansı
d) Gümrü barış ant


13. I-Medeni Kanunun Kabulü II-Çok partili rejim denemelerinin yapılması III-Harf İnkılâbının yapılması Yukarıda verilen kanunlar sırasıyla aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgilidir?

a) I-Eğitim II-Siyasi III-Toplumsal
b) I-Siyasi II-Toplumsal III-Hukuk
c) I-Hukuk II-Siyasi III-Eğitim
d) I-Hukuk II-Kültür III-Siyasi


14. Mustafa Kemal’in “Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, inceleme, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur” sözü doğrultusunda hangi inkılâp gerçekleştirilmiştir?

a) Türk Dili Tetkik Heyeti kurulmuştur
b) Türk Tarihi Tetkik Heyeti Kurulmuştur
c) İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulmuştur
d) Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır


15.Türk dil kurumunun açılması Türk Tarih Kurumunun kurulması Türk Tarihinin Ana Hatları Kitabının yazılması Tarih ve Dil Kurultaylarının düzenlenmesi Cumhuriyet döneminde yukarıda verilen çalışmalar Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

a) Özgürlük
b) Laiklik
c) Cumhuriyetçilik
d) Milliyetçilik


16. Şeyh Sait İsyanı Menemen Olayı

Yukarıda verilen olayların ortak sonucu aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

a) Çok partili hayata geçiş için erken olduğu anlaşıldı
b) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır
c) Türk Devleti’nde rejimin ne olacağı tartışmaları sona erdi
d) Devlet başkanlığı sorunu çözüldü


17. Askeri alandaki başarıları, siyasi alandaki başarılar takip etmiştir. Buna göre; Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Kütahya-Eskişehir Sav.– Lozan Barış Ant
b) Sakarya Savaşı – Ankara Antlaşması
c) 1.İnönü - Londra Konferansı
d) Başkomutanlık Savaşı - Mudanya Ateşkes Ant


18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Orman Çiftliğinin kuruluş amacı olamaz?

a) Eğlenme ve dinlenme alanı oluşturmak
b) Ziraat konusunda uygulamalı eğitim yapmak
c) Türk dilini ve kültürünü geliştirmek
d) Modern tarımın gelişmesine örnek oluşturmak


19. I- Gümrü Anlaşması II-Moskova Anlaşması III-Kars Anlaşması Yukarıdaki anlaşmalar kronolojik sıraya konulacak olursa sıralama nasıl olmalıdır? /font>

a) II-III-I
b) I-II-III
c) III-I-II
d) III-I-II


20.Şeyh Sait ayaklanması sonucunda kapatılan parti hangisidir?

a) Cumhuriyet Halk Fırkası
b) Demokratik Halk Fırkası
c)Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
d) Serbest Cumhuriyet Fırkası
 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Esra, 22.03.2014, 20:34 (UTC):
Çok güzel testler 100 aldım

Yorumu gönderen: Elanur, 15.01.2014, 17:15 (UTC):
çook güzel sorular teşekkür ederz. .:)))

Yorumu gönderen: Aytuğ, 05.12.2013, 14:30 (UTC):
ben daha 4. sınıfım hemen hemen yarısını bildim :)

Yorumu gönderen: nisanur hepinizin mk salme güzel deil ben güzelm mallar, 06.06.2013, 14:15 (UTC):
mk

Yorumu gönderen: AYŞE, 06.06.2013, 12:48 (UTC):
BU SORULAR ÇOK KOLAYMIŞ.BAY

Yorumu gönderen: ali, 29.05.2013, 13:24 (UTC):
bu sorular benim için çok kolay galibaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

Bu alana istediğiniz resmi ve ya yazıyı koyabilirsiniz. Her sayfada görünür. Banner takas gibi şeyler konabilir !

Sitetistik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=