- ANA SAYFA
test çöz

OSMANLLI TARİHİ 5

OSMANLI TARİHİ

Yıldırım Bayezid'in İstanbul Kuşatması ve Balkanlardaki Fetihleri. Yıldırım Bayezid'in Karaman seferine anlaşma gereği katılan Bizans İmparatoru V. Yuannis 'Oğlu Manuel'in, babasının ölümü uzerine anlaşmayı çiğneyerek İstanbul'a kaçması sebebiyle Yıldırım, İstanbul'u kuşatmaya karar verdi de. 1391'de başlayan uç muhasara 1396 yılına kadar sürdürüldü. Ayşe maksatla İstanbul Boğazı'nda Anadolu Hisarı Insa edildi. Şehre Dış yardımların gelmesini önlemeyi ve iaşe zorluğu Altında savunmayı kırmayı hedefleyen bir araya geldi muhasara Timur'un Anadolu'ya ulaşmasına kadar fasılalarla Devam ettirilmiştir. Ayşe kuşatma sürerken BİR yandan da Yıldırım, Bulgaristan, Arnavutluk ve Bosna taraflarında Fetih hareketlerine Devam etmekteydi. Kuşatma altındaki Bizans'ın da talebi ile Türklere Karşı Yeni BİR Haçlı ittifakı oluşturan Macar Kralı Sigismund, İngiltere Dahil BÜTÜN AVRUPA devletlerinden 120 bin topladığı Kişilik BİR orduyla harekete geçti. Yıldırım Bayezid düşmanı şaşırtan BİR hızla Niğbolu Ovası'nda düşmanı karşıladı. 50-60 bin Kişilik Osmanlı ordusu, sayıca cok Üstün olan Haçlı ordusunu bozguna uğrattı Büyük BİR. Savaş meydanından kurtulabilenler, kaçarken Tuna'da boğuldular. (1396) Haçlılardan geriye sadece muazzam BİR Ganimet kalmıştı. Ayşe ganimetle, Edirne ve Bursa'da PEK COK cami, medrese ve imaret Insa edilmiştir. Zaferin ardından, Eflak, Bosna, Macaristan ve Mora uzerine seferler düzenlendi. İtibarı zaferle BİR kat daha Artan Yıldırım, Niğbolu dönüşünde Anadolu birliğini kurmaya yönelik Kütle Aktarım adımları atmaya başlayacaktır araya geldi.

Ankara Savaşı ve Fetret Devri'nin: Yıldırım Bayezid, Fırat boylarına kadar topraklarını genişlettiği sırada, Timur da İran, Azerbaycan ve Irak'ı ele geçirmişti. Bazı Anadolu Beyleri Timur'a sığınırken, ülkeleri istilâ edilen Celayirli Ahmet ve Karakoyunlu Kara Yusuf da Yıldırım Bayezid'in Yanina kaçmıştı. Böylece ONU Iki devletin biribirine sınır komşusu Olmuş, ancak makarnalık Iki hükümdarın da Türk dünyasının liderliğine oynamaları sebebiyle olumsuz neticeler doğurmuştur araya geldi. Timur, Osmanlılara sığınan Celayirli Ahmet ve Kara Yusuf'un iade edilmemesini bahane Edip Sivas'ı kuşatmış ve kendisine dağıtma edilmesine rağmen şehiri tahrip etmişti (1400). Ayşe olaydan Gale da ONU Iki hükümdar arasında mektuplaşmalar Devam etti. Fakat Timur'un, Anadolu beyliklerine topraklarının Geri verilmesi ve bazı şehirlerin kendine bırakılması hazırsındır talepleri Yıldırım tarafından reddedildi. Savaş artik kaçınılmaz hale gelmişti için Dolayısıyla Iki fatih. 160 binlik Timur'un ordusunu, 70 bin kişiyle Çubuk Ovası'nda karşılayan Yıldırım Bayezid, savaşın başlarında üstünlüğü ele geçirdi. Ancak Timur'un safında eski beylerini Gören bazı askerlerin saf değiştirmesi ve Kara Tatarların Osmanlı ordusunun arkasını çevirmesi savaşın talihini değiştirdi. BİR avuç askerle direnmeye çalışan Yıldırım Bayezid sonunda Esir edildi (26 yabancı dizisinin 1402). Ankara Savaşı'nı kazanan Timur, Anadolu beyliklerini Tekrar ihya etti ve böylece Anadolu Türk birliği parçalandı. Balkanlardaki Türk ilerleyişi durduğu hazırsındır BİR Kısım topraklar da Elden çıktı. mücadeleleri Osmanlı devletinin o Yıldırım'ın oğulları arasındaki "Fetret Devri'nin" boyunca 12 Yıl müddetle Devam etti. Şayet Savaş gerçekleşmemiş olsaydı, hiçbir direnme Gücü kalmayan İstanbul Büyük BİR ihtimalle Yıldırım Bayezid zamanında Türklerin eline geçecekti bir araya geldi. Dolayısıyla Ankara Savaşı Osmanlıları en az 50 Yıl geriye götürmüştür.Esir düşen Yıldırım Bayezid, Yedi Ay boyunca Timur'un yanında şehir şehir dolaştırıldıktan Gale üzüntüsünden ecele yenik düştü. Osmanlı şehzadeleri tahtın Sahibi olabilmek tıklayın kıyasıya birbirleriyle mücadele etmeye başladılar. Ayşe mücadele Çelebi Mehmet'in tek basina "devletin idaresine Hakim oluşuna kadar Devam etti (1413). Çelebi Mehmet kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa Çelebi'yi bertaraf ettikten Gale Anadolu Türk birliğini yeniden Tesis etmek tıklayın caba sarf etti. Güçlenen Karamaoğullarının nüfuzunu kırdı, Karamanoğlu Mehmet Bey'in eline geçen Osmanlı topraklarını Geri Aldi. Çandaroğulları beyliğinden Çankırı'yı ve ardından Canik (Samsun) bölgesini yeniden Osmanlı ülkesine kattı. Fakat Şehzade Mustafa ve Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin'in isyanları ülkeyi karıştırmaktaydı. (1419) Şehzade Murat Rumeli ve Manisa'da ortaya çıkan isyanı bastırdı, Şeyh Bedreddin ve adamları yakalanarak idam edildi araya geldi. Timur'un beraberinde götürdüğü Mustafa Çelebi de Anadolu'ya döndüğünde tahtta hak iddia etmişti. Şehzade Mustafa'nın Selânik'te başlattığı isyan bastırıldı. Asi Şehzade Bizans'a sığınmak zorunda Kaldi. Çelebi Mehmet oldugu Zaman Osmanlı ülkesinde sükûnet Büyük oranda (1421) Tesis başlanmıştı edilmeye.


5 / 6


 

Bu alana istediğiniz resmi ve ya yazıyı koyabilirsiniz. Her sayfada görünür. Banner takas gibi şeyler konabilir !

Sitetistik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=