- ANA SAYFA
test çöz

OSMANLI TARİHİ 2

Orhan Bey

Orhan Bey, 1326 yılında Bursa'yı, Uzun Süren kuşatmanın ardından, ele geçirince babasının vasiyetini yerine getirerek, Osman Gazi'nin naaşını Bursa'ya nakletti ve burayı devletin Yeni Merkezi yaptı. Orhan Bey'in komutanlarından Akçakoca ve Karamürsel İMKB İstanbul kıyılarına kadar akınlarda bulunuyorlardı. Ayşe Fetih ve akınlardan telâşlanan Bizans İmparatoru Andranikos Büyük BİR ordunun Basında Osmanlılara Karşı harekete geçtiyse de Maltepe (Palekanon) Savaşı'nda Ağır BİR yenilgi Aldi (1329). Ayşe zafer, İznik ve İzmit'in ele geçirilmesini kolaylaştırmıştır. mevkiye Sahip olmuştur BİR Rumeliye Geçiş; Karası Beyliğinde başlayan met mücadelelerinden istifade eden Orhan Bey, Balıkesir ve civarını topraklarına katarak, ileride gerçekleşecek olan Rumeli fetihleri tıklayın mühim. Nitekim Karası Beyliğinin deniz Gücü ve Hacı İl Bey, Evrenos Bey Bey Bey hazırsındır değerli komutanlar artik Osmanlıların emrine girmişlerdir. Bizans içindeki met kavgaları ve Bulgar-Sırp saldırıları karşısında, gittikçe güçlenen Osmanoğullarından yardim isteyen Kantakuzen'in talebi uzerine Orhan Bey'in Oğlu Süleyman, Bir orduyla Rumeli'ye geçti (1345). Edirne'yi kuşatan Bulgar-Sırp kuvvetlerini Bozan Süleyman Paşa yanıma zaferin karşılığında Gelibolu'daki Çimpe Kalesi'ni Bizans'tan Aldi. Böylece Osmanlılar Tür kez Rumeli yakasında BİR üs elde etmiş oluyordu (1356). Süleyman paşa Gelibolu'nun ardından Tekirdağ'a kadar olan bölgeleri de ele geçirerek buralara Anadolu'dan getirilen Türkmenleri yerleştirdi. Böylece Rumeli'de de Türkleşme hareketi '' başlamıştır. Süleyman Paşa'nın ölümünden Gale Rumeli'deki fetihler tıklayın kardeşi Murat Bey görevlendirildi (1359). Ancak 1362'de babası Orhan Bey'in de ölümü uzerine Murat Bey, Bursa'ya döndü ve Osmanlıların 3. hükümdarı olarak tahta çıktı (1362).

02/06

Bu alana istediğiniz resmi ve ya yazıyı koyabilirsiniz. Her sayfada görünür. Banner takas gibi şeyler konabilir !

Sitetistik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=