- ANA SAYFA
test çöz

OSMANLI TARİHİ 3

Balkanlarda Fetihler
Balkanlarda Fetihler; I. Murat (Hüdavendigar) Bir Zamanlar tahtta hak iddia eden kardeşlerini bertaraf etmekle İMKB başladı ve yanıma arada Elden çıkan Ankara'yı yeniden Aldi. Anadolu'da birliğin sağlanmasının ardından Murat Hüdavendigar, inkitaya uğrayan Rumeli ve Balkanların fethine yöneldi. Ayşe sırada Balkanlar karşıklık içindeydi. BİR taraftan Sırp Hükümdarı Düşan'ın ölümü ile Sırplar arasında İÇ mücadeleler şiddetlenmiş, OT yandan Macar Kralı Layos, Balkanlarda Ortadokslara olan baskıları artırmıştı. Evrenos Bey Bey ve Hacı İl Bey komutasındaki kuvvetler durumdan tanıştım da yararlanarak Keşan'dan Dimetoka'ya kadar olan yerleri fazla BİR Mukavemet görmeden ele geçirmişlerdi. Sazlıdere Zaferi ile Edirne ve Filibe, Lala Şahin Paşa tarafından fethedildi (1363 / 4). Ayşe savaşlarda Bulgarların yanında yer alan Bizans Barış yapmak zorunda Kaldi. Türk ilerleyişini durdurmak isteyen Macar, Bulgar, Sırp ve Ulahlardan müteşekkil BİR Haçlı ordusu Macar Kralı Layoş'un liderliğinde Edirne uzerine yürüdü. 10 bin Kişilik kuvvetiyle Hacı İl Bey, Büyük BİR bozguna uğrattı (1364) Ancak Meriç sahilindeki Sırp Sındığı denilen mevkiide, kalabalık Haçlı ordusunu hazırlıksız yakalayan. Sırp Sındığı zaferiyle Osmanlılar, Balkanlardaki fetihlerine Hız verdiler ve bunu kolaylaştıracağı tıklayın Osmanlı başkenti Bursa'dan Edirne'ye nakledildi. Fetihler karşısında çaresiz Kalan Bulgarlar Türk himayesini Kabil etmek zorunda kaldılar (1369). Çirmen Zaferi ile (1372) Batı Trakya ve Makedonya'nın BİR kısmı Osmanlı hâkimiyetine girdi ve Selanik ile Köstendil'in de ele geçirilmesinin ardından Sırp Kralı Lazar, Vergi verip, gerektiğinde asker göndermek şartıyla Osmanlılarla Barış anlaşması imzaladı (1374). Yaklaşık Yıl Süren mücadelede uzerine, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen bölgelere Anadolu'dan mütemadiyen Türk Nufus kaydırılarak bölgede demografik dengeler Osmanlılar lehine değiştirilmeye başlanmıştı. Ayşe tarihten Gale BİR müddet Balkanlardaki fetihlere ara verilmiş ve Anadolu'da Türk birliğini sağlamlaştırmaya yönelik düzenlemelere geçilmiştir. Ayşe maksatla I. Murat, Oğlu Bâyezid'i Germiyan beyinin kızı ile evlendirmiş; Tavşanlı, Emet ve Simav gelinin çeyizi olarak Osmanlılara verilmiştir. Aynı şekilde Akşehir, Yalvaç, Beyşehri hazırsındır bazı şehir ve kasabalar Hamidoğulları'ndan para karşılığı saten alınmış, Candaroğullar da Osmanlı hâkimiyetine girmişti. Artik Osmanlıların karşısında tek BİR Güç kalmıştı; Karamanoğulları.
Alaaddin Ali Bey, Osmanlıların yeniden Balkanlara yönelmesini de fırsat bilerek, harekete geçmiş ancak I. Murat Konya önlerinde Karamanoğullarını yendiğinde Karaman beyi af dilemek zorunda kalmıştır (1387).

 

3 / 6

Bu alana istediğiniz resmi ve ya yazıyı koyabilirsiniz. Her sayfada görünür. Banner takas gibi şeyler konabilir !

Sitetistik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=