- ANA SAYFA
test çöz

OSMANLI TARİHİ 4

OSMANLI TARİHİ
Murat Hüdavendigar'ın yeniden Rumeli'ye yönelmesiyle Birlikte Niş ve Sofya da Dahil Olmak üzere BÜTÜN Bulgaristan fethedildi. (1385-1388). Timurtaş Paşa'nın Sırp kuvvetleri tarafından baskına uğratılıp, yenilmesi uzerine cesaretlenen Bulgar, Leh, ÇEK ve Macar kralları da Sırpların yanında yer aldılar. Fakat Çandarlı Ali Paşa, Bulgar Kralı Şişman'ı Esir alarak Bulgarları bir araya geldi ittifakın dışına attı. Haçlı Buna rağmen ordusu ilerleyişini sürdürünce I. Murat'ın ordusunun basina geçerek düşmanı Kosova'da karşıladı. I. Murat 'oğulları Bayezid ve Yakup'un da yer aldığı Osmanlı birlikleri Büyük BİR zafer kazandı içinde. Sırp Kralı Lazar ve Oğlu Esir edilmiş, düşman kuvvetlerinin Büyük BİR kısmı imha olmuştu. (20 Haziran 1389). Fakat I. Murat Savaş meydanını gezerken BİR Sırp tarafından hançerlenerek Şehit düştü. Bunun uzerine Sırp kralı da Osmanlı askerleri tarafından öldürüldü. Osmanlılar tıklayın Balkanlarda tutunabilmek yolunda ölüm Kalim savaşı olarak görülen I. Kosova Zaferi Sırplar tarafından Ve bilmek unutulmamıştır bilmek istiyorum. Günümüzde dahi Masum Müslüman Halka yönelik vahşetin arkasında mağlûbiyetin ezikliği ve intikam hissi yatmaktadır araya geldi.

Anadolu'da Türk Birliği'nin Sağlanması; I. Murat 'Şehit edilmesinin ardından Oğlu Bayezid, "" devlet adamlarının ittifakıyla hükümdar Ilan edildi. Babasının ölümünü fırsat bilen Anadolu'daki beyliklerin Osmanlılar'a bıraktığı topraklari yeniden ele geçirmek maksadıyla harekete geçtiklerini haber alan Yıldırım ise Bayezid, süratle Anadolu'ya döndü. 1390 yılında Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan beylikleri ortadan kaldırıldı. Ertesi Yıl Hamidoğulları Beyliği topraklari ele geçirildi ve. Ardından Osmanlıların en önemli rakip olarak gördüğü Karaman beyliklerin yer aldığı topraklarda Anadolu beylerbeyliği adıyla idarî BİR Unite oluşturuldu araya geldi Beyliğine yönelen Yıldırım Bayezid, Konya'yı kuşattı. Alaaddin Ali Bey'in Barış talebi, Beyşehir ve çevresinin Osmanlılara bırakılmasıyla Kabil edildi. (1391). Fakat Yıldırım Bayezid'in Mora ile ilgilenmesini fırsat bilerek Ankara Sancak Beyi Sarı Timurtaş Paşa'yı Esir alması uzerine, Yıldırım Bayezid, Alaaddin Bey'e kesin BİR darbe vurmaya karar verdi. Anadolu'ya geçen Yıldırım, UC Gün Süren savaşın ardından ele geçirilen Alaaddin Bey'i ortadan kaldırdı ve topraklari Osmanlılara ülkesine Dahil edildi (1397). Karamanoğlu tehlikesinin bertaraf edilmesiyle, Anadolu'da Osmanlılara direnebilecek en Güçlü "devlet" olarak Kadı Burhaneddin devleti kalmış İdi. Daha 1392 yılında, Kadı Burhaneddin'in müttefiki durumundaki Candaroğlu Süleyman ani BİR baskınla öldürülüp beyliğin Kastamonu şubesi ortadan kaldırılmıştı (1392). Ardından, ertesi Yıl Amasya ve Merzifon civarı Osmanlı hâkimiyetine alınmıştı. Kadı Burhaneddin'in 1398'de Kara Yülük tarafından öldürülmesi uzerine, ona bağlı Sivas, Tokat, Kayseri, Malatya hazırsındır şehirler birer birer ele geçirildi. Böylece Fırat'ın batısında Kalan Anadolu topraklari Osmanlı sancağı Altında birleştirilmiş oluyordu .
4 / 6

Bu alana istediğiniz resmi ve ya yazıyı koyabilirsiniz. Her sayfada görünür. Banner takas gibi şeyler konabilir !

Sitetistik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=