- ANA SAYFA
test çöz

OSMANLI TARİHİ 6

OSMANLI TARİHİ

Babasının en Büyük yardımcısı olan Şehzade Murat tahta çıktığı Zaman Bizans tarafından karşısına çıkarılan amcası Mustafa Çelebi'nin isyanını BİR kez daha bastırdı ve Bizans'ı cezalandırmak Click İstanbul'u kuşattı (1422). Ayşe defa Küçük kardeşi Şehzade Mustafa'nın isyan haberini alan II.Murat, kuşatmayı kaldırarak kardeşini cezalandırmak zorunda Kaldi. İsyancıların yanında yer alan Anadolu beyliklerine Karşı harekete geçen II.Murat, Candaroğlu İsfendiyar Bey'i itaat altına Aldi. İzmir Beyi Cüneyd'i ortadan kaldırıp, İzmir, Aydın ve Menteşe civarını ele geçirdi. Germiyanoğlu Yakup Bey'in çocuğu olmadığından, topraklarını Osmanlılara bırakmayı vasiyet etmişti. Onun ölümüyle Germiyan ili de Osmanlılara katılmış oldu (1428). Balkanlarda da durum Osmanlılar lehine düzelmeye başladı. Nitekim Fetret Devri'nin sırasında Elden çıkan topraklar Geri alındığı hazırsındır, 1440'a kadar Belgrat hariç BÜTÜN Sırp topraklari Osmanlı hâkimiyetine girmişti. Fakat Erdel ve Eflâk'ta Ust üste gelen bazı Küçük bozgunlar Avrupa'da Büyük BİR sevinçle karşılanarak, Osmanlılara Karşı Yeni BİR Haçlı seferinin tertip edilmesine cesaret vermişti. II. Murat, Balkanlardaki Osmanlı varlığını tehlikeye atmamak Click Macarlarla Segedin Antlaşmasını imzaladı (1444) ve met anlaşmadan Gale tahttan feragat etti. Küçük yaştaki Oğlu II. Mehmet'in hükümdar olmasını fırsat bilen Macarlar anlaşmayı bozdu ve Yeni BİR Haçlı ittifakı oluşturuldu. II. Murat yeniden ordunun basina geçerek düşmanı Varna Savaşı'nda karşıladı. Macar kralı öldürüldü. Haçlıların lideri durumundaki Jan Hünyad güçlükle kaçabildi (1444). Çandarlı Halil Paşa'nın ısrarıyla ikinci kez tahta çıkan II. Murat, Mora ve Arnavutluk'a sefer düzenledi. Varna'nın intikamını Almak isteyen Jan Hünyad harekete geçti yeniden. Fakat II. Kosova Muharebesi'nde BİR kez daha Sırplar Büyük BİR yenilgiye uğratıldı (1448). Varna ve Kosova savaşlarıyla Osmanlılar Balkanlardaki durumunu iyice güçlendirmiş, Bizans'ın batıdan yardim alma umutları ortadan kaldırılmıştır tamamen İMKB. II. Murat 48 yaşında ölünce II. Mehmet yeniden Osmanlı tahtının Sahibi Olmuş (1451) ve Osmanlı Devleti artik met dönemde tam BİR cihan devleti hâline gelmiştir.6 / 6 

Bu alana istediğiniz resmi ve ya yazıyı koyabilirsiniz. Her sayfada görünür. Banner takas gibi şeyler konabilir !

Sitetistik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=