- ANA SAYFA
test çöz

OSMANLI TARİHİ 1

Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu

Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu

Osman Bey, Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla Başa geçtikten Gale, siyasî ve Dini bakımdan Anadolu'nun en itibarlı ve nüfuzlu tarikatlerinden Ahilerin mühim BİR şahsiyeti olan Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenerek, gücünü artırmış İdi. Bundan Gale Osman Gazi, Bizans'a Karşı genişleme politikasını uygulayarak, İnegöl, Karacahisar ve Yarhisar'ı ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezlerinden olan Bilecik'i alarak, burayı beyliğin Merkezi yaptı (1299). Ayşe Tarih devletin kuruluş Tarihi olarak Kabil edilir. Selçuklu Sultani III. Alaaddin Keykubad'ın İlhanlı Hükümdarı Gazan Han'ın kuvvetleri tarafından tutulup, İran'a götürülmesi uzerine Selçuklu ümerasından bazıları ve bölgedeki Türkmen Beyleri Osman Bey'e teveccüh göstermiş; Oğuz an'anesine edat onun hâkimiyetini tanımayı Kabil etmişlerdir. törende Osman Bey'in önünde diz çökerek BİR Nitekim Oğuz Beyleri Oğuz Han töresine edat tertip edilen, onun verdiği kımızı içmek suretiyle tâbiyetlerini sunmuşlardır. Ancak henüz Küçük BİR beylik durumundaki Osmanoğullarının, şeklen de öndeydi, İlhanlı hâkimiyetini tanıdıkları bilinmektedir dönemde tanıştı. Osman Gazi, beyliğini Ilan ettikten Gale idaresi altındaki bölgeleri bes kısma ayırarak buraları güvendiği ve savaşlarda yararlık gösteren kimselere tevcih etti. Oğlu Orhan'a Sultanönü, Büyük kardeşi Gündüz Bey'e Eskişehir'i, Aykut Alp'e İn-önü'yü, Hasan Alp'e Yarhisar'ı ve Turgut Alp'e de İnegöl'ü verdi. DİĞER Oğlu Alaaddin'e İMKB Şeyh Edebali'nin Emin ve nazırlığında, ailenin geçimi tıklatın, Bilecik ve havalisinin gelirleri tahsis edildi.1302 'de Bursa tekfurunun liderliğinde birleşen Rum tekfurlarının Koyunhisar (Bafeon) savaşında Ağır BİR mağlûbiyet tatmaları, Osman Bey'in Bursa ve Kocaeli taraflarına Akınlar yapmasını oldukça kolaylaştırmıştı. BİR taraftan Bursa OT taraftan İznik Türk kuşatması Altında tutuluyordu. Ancak yaşlılık sebebiyle Osman Bey, fetihler Tıklayın Oğlu Orhan'ı görevlendirmişti. Nitekim 1324 yılında Osman Bey vefat etti ve Oğlu Orhan Bey Osmanlı tahtına çıktı.

               İleri

Bu alana istediğiniz resmi ve ya yazıyı koyabilirsiniz. Her sayfada görünür. Banner takas gibi şeyler konabilir !

Sitetistik
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=