- ANA SAYFA
test çöz

kuvvet hareket 5.sınıf testleri yap online çöz

 

 

S-1) Aşağıdakilerden hangisine bir kuvvet uygulanmamaktadır?
a-) dalgalanan bayrağa          b-) itilen arabaya          
c-) yerde duran taşa         d-) çevrilen musluğa
S-2) Ayşe demir tozu ve kum karışımını hangi yöntemi kullanarak ayırabilir?
a-) süzerek                    b-) eleyerek                      
c-) dinlendirerek                d-) mıknatısla
S-3) “Cisimlerin hareketi sırasında yüzeyle temasını zorlaştıran etki…………………………dir.” tümcesini hangi seçenek tamamlar?
a-) sürtünme kuvveti        b-) cismin hacmi                 
c-) cismin şekli                 d-) cismin kütlesi          
S-4) Kutupları bilinmeyen bir mıknatısın kutuplarını bulmak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
a-) Kutupları bilinen bir mıknatısa yaklaştırır.                
b-) Mıknatısı iğnelere yaklaştırır.                 
c-) Mıknatısı parçalar.                                                    
d-) Mıknatısı ısıtır.S-5) Aşağıda verilen maddelerden hangisi mıknatıstan zarar görebilir?
a) toplu iğne   b) cep telefonu    c) kurşun kalem  d) su
S-6) Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvete örnektir?
a-) Masanın çekilerek hareket ettirilmesi           
b-) El arabasıyla yük taşınması
c-) Basket topunun potaya atılması                    
d-) Mıknatısın iğneleri çekmesi                                
 S-7) I.Mıknatısların aynı kutupları birbirlerini iter.
      II.Mıknatısların farklı kutupları birbirini çeker.
      III. Mıknatıs ikiye ayrılsa da mıknatıslık özelliği sürer.
 Yukarıdaki anlatımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A-) I, II       b-) I, III       c-)  II, III         d-) I, II ve III       S-8) Bazı spor dalları yer çekimine karşı mücadele şeklindedir.
Aşağıdaki spor dallarından hangisini yer çekimi kuvveti çok fazla etkilemez?
a) sırıkla atlama b) koşu c) uzun atlamad-) yüksek atlama
                  
S-9) I.Sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir.
      II. Cisimleri durdurmak için sürtünme kuvveti gerekmez.
      III. Sürtünme kuvveti cismin hareketiyle zıt yönlüdür.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a-) I, II                b-) I           c-) I, III               d-) II, III
S-10) Aşağıdaki hareketlilerden hangisine en az sürtünme kuvveti uygulanır?
a-) Çakıllı yolda ilerleyen otomobile                             
b-) Yağmurlu havada uçan kuşa                                  
c-) Denizde yüzen balığa                                            
d-) Engelli yarışa katılan çocuğa
    
S-11) Aşağıdaki hareketli araçlardan hangisine sürtünme kuvveti etki etmez?
a-) Denizde yol alan gemi                       
 b-) Asfalt yolda giden otomobil                        
c-) Havalanan uçak                                             
d-) Uzayda ilerleyen mekik                  
S-12) Aşağıdakilerden hangisinde temas gerektirmeyen kuvvetlerle ilgili örnekverilmemiştir?
a-) Elmanın ağaçtan düşmesi                                  
b-) Otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi          
c-) Zıt yüklü iğnelerin birbirini çekmesi              
 d-) İki mıknatısın birbirini çekmesi               
S-13) Kuvvet ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-) Kuvvet, uygulanan her cismin şeklini değiştirebilir.
b-) Kuvvet, cisimlerin yönünü değiştirebilir.
c-) Kuvvet, cisimleri harekete geçirebilir.    
d-) Kuvvet uygulayarak hareket halindeki cisimleri durdurabiliriz.             
S-14) Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker?
a-) bakırı                            b-) kobaltı                           
 c-) altını                         d-) plastiği           
S-15) Havaya attığımız bir topun bir süre sonra yere düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a-) sürtünme kuvveti       b-) manyetik kuvvet       
c-) elektrostatik kuvvet       d-) yer çekimi kuvveti
S-16) Aşağıdakilerden hangisinde temas gerektiren bir kuvvet vardır?
a-) Kalemin yere düşmesi      
 b-) Mıknatısın ataşı çekmesi          
c-) Rüzgarın toz kaldırması            
d-) Derenin akması
S-17. Zülal Berra yere dökülen toplu iğneleri topraktan ayırmak için mıknatıs kullanmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Mıknatısın demiri çekme özelliği vardır.
B) Mıknatıs temas gerektirmeyen bir çekim kuvveti gerektirir.
C) Bazı karışımlar mıknatıs yardımıyla ayrılabilir.
D) Mıknatıs her maddeyi çeker.  
S-18. Uzayda Dünya'ya düşen bir taşın ağırlığında nasıl bir değişme olur?
A) Ağırlığı değişmez    B) Ağırlığı artar   
C) Taşın rengi değişir   D) Hiçbiri
S19. 100 gr incirin besin değeri 80kcal olduğuna göre incir kaç kj(kilojul) dur?

A) 280     B) 20    C) 180    D) 320
S-20. Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır?
A) Kara yolu   B) Çakıllı yol
C) Buzlu yol    D) Asfalt yol 


          

 

   


 


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 


12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

<<<<<<<<

       

 

ONLİNE TESTLERE DÖN


5.sınıf  fen ve teknoloji dersi test çöz,yap,1.2.3. 4.5.6.ünite testleri çöz,online,

Sitetistik