Untitled Document
ÖRNEK

Sosyal bilgiler

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Güncel Ders Eğitimi Haberleri
Konu anlatım setleri


online test çözmek için resme tıklayınız


test çöz

inkilap tarihi 2.unite testleri yap coz

inkilap tarihi 2.unite testleri
.:: inkilap tarihi ve atatürkçülük dersi 1.ünite test soruları çöz::.
Geri İLKÖĞRETİM 8.SINIF İNKILAP TARİHİ TESTİ


2.ÜNİTE GENEL DEGERLENDİRE TESTİ 2


Bu testte 20 soru vardır. Cevaplama süresi 25 dakikadır.


1. İlk TBMM, kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla hangisini yok saymıştır?

a) Kuvay-i Milliye
b) Padişah yönetimini
c) Milli İrade
d) Azınlık haklarını


2. Osmanlı Devleti hangi cephede denizlerde de mücadele etmek zorunda kalmıştır?

a) Galiçya
b) Çanakkale
c) Kafkas
d) Irak


3. Yunanlılar İzmir ve çevresini hangi belgeye dayanarak işgal etmiştir?

a) Wilson İlkeleri
b) Paris Barış Konferansı
c) Mondros Ateşkes Antlaşması
d) Sevr Antlaşması


4. İtilaf Devletleriyle işgal ettikler yerleri eşleştirmesi yanlıştır?

a) İtalya/ Antalya ve Konya
b) İngiltere/ Musul,İskenderun
c) Fransa/ Samsun,Eskişehir ve Afyon
d) Yunanistan/ İzmir ve Manisa


5. Hangisi Rusya’ya vadedilen topraklardan pay almıştır?

a) Yunanistan
b) İngiltere
c) İtalya
d) Ermenistan


6.Sivas Kongresi’nde milli cemiyetlerin birleştirimesinin nedeni nedir?

a) Kurtuluş Savaşı’nı bir merkezden yürütmek
b) Hilafeti kaldırmak
c) Kurtuluş Savaşını başlatmak
d) Savaşın hazırlık çalışmalarını tamamlamak


7. Hangisi Kuvayi Milliye’nin kuruluşunda halk arasında diğerlerinden daha etkili olmuştur ?

a) İzmir’in İşgali
b) İstanbul’un İşgali
c) Musul’un İşgali
d) Hatay’ın İşgali


8. Hangisinde Batı Trakya’nın geleceği, orada yaşayan halkın oyu ve kararına bırakılmıştır?

a) Sevr Antlaşmasında
b) Misaki Milli kararlarında
c) Mudanya Ateşkes Antlaşmasında
d) Sivas Kongresi kararlarında


9. Mustafa Kemal’in kongrelerde en çok üzerinde durduğu konu hangisidir?

a) Toplantıları gizli yapmak
b) Milli İrade’yi hakim kılmak
c) Kongreleri ertelemek
d) Manda ve Himayeyi yaymak


10. Amasya Genelgesi’nde hangisi belirtilmemiştir?

a) Milletin bağımsızlığı tehlikededir.
b) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür
c) Sivas’ta milli bir kongre toplanacaktır
d) İstanbul Hükümeti üzerine düşen görev ve sorumluluğunu yerine getirememektedir


11. Hangisinde 90.000 Türk Askeri donarak ölmüştür?

a) Çanakkale
b) Kafkas
c) Irak
d) Makedonya


12. Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği hangisidir?

a) Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesi,amacı ve yöntemi belirlenmiştir
b) İtilaf Devletlerini korkutmak için yapılmıştır
c) Kurtuluşun ancak beraber olacağı vurulanmıştır
d) Türk milletine saltanatı yıkmak için bir çare yapılmıştır


13. Hangisi Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak istemiştir?

a) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
b) İngiliz Muhipleri cemiyeti
c) Kürt teali cemiyeti
d) İslam teali cemiyeti


14. Osmanlı Devleti hangi savaşları kaybetmemiştir?

a) 1. Balkan-Trablusgarp
b) 2. Balkan-Çanakkale
c) Trablusgarp-Yemen
d) Yemen-Çanakkale


15.Pek çok ulusu içinde barındıran Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında hangisi etkilidir?

a) Sanayi Devrimi
b) Matbaanın İstanbul’a getirilmesi
c) Reform hareketleri
d) Fransız İhtilali


16. Hangi şehirler için ülke topraklarına katılması amacıyla halk oylaması yapılmamıştır?

a) Erzurum
b) Kars
c) Ardahan
d) Batum


17. Hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı öncesinde yaptığı antlaşmalardan değildir?

a) Mondros
b) Uşi
c) İstanbul
d) Atina


18. ) İradei Milliye adlı gazete hangi kongrede çıkarılmıştır?

a) Erzurum
b) Alaşehir
c) Sivas
d) Balıkesir


19. 1.TBMM’nin o günkü koşullar içerisinde işlerin daha çabuk yürümesi için ortaya koyduğu özellik hangisidir?

a) Saltanatı kaldırması
b) Güçler birliğini benimsemesi
c) Ankara’da açılması
d) Kurtuluş Meclisi niteliği taşıması


20.Atatürk hangi komutandan Amasya Genelgesi’ni yayınlamadan önce onay almıştır?

a) Ali Rıza Paşa
b) Refet Paşa
c) Kazım Karabekir
d) Ali Fuat Paşa
 


alt

YENİ TEST MERKEZİNİZ
ANKETİMİZ
FACEBOOK SAYFAMIZ
İSTATİSTİK

Sitetistik
Bumerang - Yazarkafe