- ANA SAYFA
test çöz

5. Sınıf Matematik İnteraktif Testler

1. 4 katının 2 fazlasının 30 eksiği 20 olan sayının yarısı kaçtır?

A) 6 B) 10 C) 12 D) 25

2. Biri diğerinin 7 katı olan iki sayının toplamı 96’dır. Bu sayılardan büyük olan kaçtır?

A) 64 B) 72 C) 82 D) 84

3. Saatte 80 km yol giden bir otomobil 320 km’lik yolu kaç saatte alır?

A) 4 B) 5 C) 3 D) 6

4.İki sayının toplamı 1260’tır. Biri diğerinin 6 katı olduğuna göre, bu sayılardan büyük

olanı kaçtır?

A) 1080 B) 1100
C) 1120 D) 1150

5. 3 tanesi 520 lira olan yumurtaların 135 tanesi kaç lira eder?

A) 23 400 B) 23 500
C) 24 100 D) 24 300

6.Üç kardeşin yaşları toplamı 57’dir. 3 yıl önce üç kardeşin yaşları toplamı kaç idi?

A) 54 B) 48 C) 47 D) 46

7.Bir işçi günde altı saat çalışarak bir işi 16 günde bitiriyor. Aynı işçi günde 8 saat

çalışırsa bu işi kaç günde bitirir?

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12

8. 36 kişilik bir turist grubunda 26 kişi İngilizce, 18 kişi Fransızca konuşmaktadır. Her iki dili konuşan kaç kişi vardır?

A) 8 B) 28 C) 30 D) 36

9.Yarısının beş fazlası 19 olan doğal sayı kaçtır?

A) 28 B) 36 C) 42 D) 56

10.Bir sınıfta 14 kişi müzik dersini, 16 kişi de resim dersini sevmektedir. Her iki dersi seven 3 öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

A) 21 B) 24 C) 27 D) 30

11.Üç ardışık sayının toplamı 63’tür. Küçük sayı kaçtır?

A) 21 B) 23 C) 22 D) 20

12. 7 ile çarpılıp 7 eklenirse 161 eden sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 26 B) 32 C) 22 D) 36

13.Bir bisikletli 5 saatte 65 km yol alırsa, 6 saate kaç km yol alır?

A) 100 B) 81 C) 87 D) 78

14.Toplamları 43, farkları 21 olan iki doğal sayıdan küçüğü kaçtır?

A) 22 B) 13 C) 11 D)10

15. 48 m kumaş, her biri diğerinden 2 m fazla olacak şekilde 3 parçaya bölünüyor. Büyük

parça ile küçük parçanın toplamı kaç m olur?

A) 30 B) 32 C) 34 D) 36

16.Bir sınıftaki öğrencilerin 22’si müzik, 18’i de folklar, 4’ü ise hem müzik hem folklor kursuna katılıyor. Sınıf mevcudu kaçtır?

A) 44 B) 32 C) 36 D) 40

17. 63 ile 663 arasında 3’e tam bölünebilen kaç doğal sayı vardır?

A) 199 B) 200 C) 201 D) 203
18. 40 kişilik bir sınıfta 25 kişi voleybol, 28 kişi futbol oynuyor. Voleybol oynayanların kaçı aynı zamanda futbol da oynamaktadır?

A) 13 B) 12 C) 14 D) 10

19. İki sayının toplamı 136, farkı 26 ise, bu sayılar kaçtır?

A) 26 – 55 B) 55 – 126
C) 81 – 126 D) 55 – 81

20.Bir defterin fiyatı Fuat’ın cebindeki paranın 4 katından 150 000 TL fazladır. Fuat’ın cebinde 300 000 TL olduğuna göre, bir defter kaç liradır?

A) 1 450 000 B) 1 350 000
C) 1 400 000 D) 1 500 000

     

 

    

   

 


1. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

2. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

3. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 4. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

5. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 

6. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK 
7. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

8. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

9. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

10. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

11. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

12. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

13. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

14. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

15. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

16. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

17. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

18. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

19. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

20. SORU
A) ŞIK
B) ŞIK
C) ŞIK
D) ŞIK

 

 
       

 

 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:


Sitetistik