- ANA SAYFA
test çöz

2011 2012 TC İnkilap Tarihi ve Ataturkculuk Dersi 8 Sinif Yillik Plani

2011– 2012 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ZAFERİYE ABALIOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

 DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

SÜRE: 6 DERS SAATİ                                                                                            1. ÜNİTE                                                                                   ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIM

ETKİNLİK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EYLÜL

 

4. Hafta

(19- Eylül–  23 Eylül)

2

 

 

Batıya Erken Açılan Kent Selanik

 

1.Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.

 

 

Bir Osmanlı Şehri Selanik

 

 

 

Üniteye baslarken performans ödevlerini dağıtınız. Her öğrencinin bir donem boyunca en az bir proje ödevi alabileceğini belirtiniz. Açık uçlu sorular Gözlem formu Öz değerlendirme formu

 

Doğrudan verilecek beceri: Zaman ve kronolojiyi algılama

 Doğrudan verilecek değer: Sorumluluk

 Ünitenin kazanımlarına geçilmeden önce T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin önemi ve amacı üzerinde durulur.

 Atatürk’ün hayatı, 1881’den 1919’a kadar, Samsun’a çıkışının gerekçeleri ile birlikte verilecektir.

 

 

Mustafa Kemal Okulda

2.Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

Mustafa Kemal’in Öğretim Gördüğü Okullar

 

 

Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

3. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.

4.Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî  yeteneklerini ilişkilendirir.

 

Askeri Başarılarıyla Mustafa Kemal

Manşetlerde Mustafa Kemal

Acık uçlu sorular

Gözlem formu

Grup değerlendirme formu

Akran değerlendirme

Formu

 

 

Performans ödevlerini

toplayınız.

 

Atatürk’ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir.

 

Örnek olay olarak Trablusgarp, Suriye, Çanakkale ve Kafkas cepheleri -8 Ağustos 1916 Zaferi ve sonuçları- ele alınacaktır. (4. kazanım)

 

 

 

www.sosyalbilgiler.biz

5. HAFTA

26 Eylül – 30 Eylül)

2

Dört Şehir ve Mustafa Kemal

 

5.     Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder.

 

 

Mustafa Kemal’i Etkileyen Şehirler, Olaylar

 

Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

 

Ünite Değerlendirmesi

 

6.    Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler   ve   yaptığı   hizmetleri üstlendiği milli mücadele liderliği açısından yorumlar

Tüm kazanımlar

Ne Olmak İstersin

 

 

 

 

Kariyer Bilinci Geliştirme (6–12)

12. Kişilik Özellikleri ile meslek seçimi arasındaki ilişkiyi açıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

SÜRE

SÜRE: 15 DERS SAATİ                                                                                 2. ÜNİTE                                                                     ÜNİTE ADI: Milli Uyanış:Yurdumuzun İşgaline Tepkiler

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIM

ETKİNLİK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

EKİM

      1   HAFTA

(03 Ekim  – 07 Ekim)  

   2

Osmanlı Devleti Hangi Cephede?

 

1. I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir

Osmanlı Devleti İçin Ne Planlıyorlar?

Mustafa Kemal Paşa Ne Düşünüyor?

Cepheden Haber Var!

Üniteye başlarken performans görevlerini dağıtınız.

Doğrudan Verilecek Beceri: iletişim Doğrudan Verilecek Değer Vatanseverlik Uyarı

7. sınıf" Ülkeler Arası Köprüler" ünitesinin 1. kazanımı "20. yüzyılın başında Osmanlı Devleti ve Avrupa ülkelerinin siyasi ve ekonomik yapısıyla I. Dünya Savaşı'nın sebep ve sonuçlannı ilişkilendirir." kazanımı ile ilişkilendirme yapılacaktır. (1. kazanım) Atatürk'ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir.

2 HAFTA

(10 Ekim–14 Ekim)

2

Geldikleri Gibi Giderler

2.   Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal'in ve halkın tutumunu değerlendirir.

3.   Kuvâyımillîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.

Ateşkes Böyle mi Olur?

Cemiyetler

Biz Olalım

Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran değerlendirme formu Grup değerlendirme formu Çoktan seçmeli sorular Öz değerlendirme formu Öğrenci ürün dosyası Performans görevlerini toplayınız. Yazılı yoklama yapınız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyan Yerel ve bölgesel kongrelerin millî cemiyetlerin kuruluşuna

etkisine değinilerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk

Cemiyetinin kuruluşunun amacı açıklanacaktır. (3 ve 4.

kazanım)

Atatürk'ün silah arkadaşları ve yerel kahramanlar üzerinde

durulacaktır. (3, 4. kazanım)

Amasya Genelgesi,  Erzurum ve Sivas kongreleri

vurgulanarak Atatürk'ün, Nutuk'ta Sivas Kongresi'ndeki

manda ve himaye tartışmalanna karşı konuşmalanna uygun

şekilde yer verilecektir. (4. kazanım)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3,4-14)

14. Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli

alternatifleri belirler

3 HAFTA

(17 Ekim 21 Ekim)

2

 

Ve Millî Mücadele Başlıyor

 

4.Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmalan millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir.

Alevler Sarmış Yurdun Dört Yanını

Kongre Yapıyoruz

 

4 HAFTA

(24 Ekim 28 Ekim)

2

Egemenlik Milletindir

 

5. Misakımillî'nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını "ulusal egemenlik", "tam bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. 8. Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'yi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu Çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.

Mustafa Kemal Paşa'nın Rotası

Para Yok Ama...

İlk Mecliste Milletvekiliyim

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (8-5)

5.  Etkili problem çözme yollarını açıklar. "Bir Kahraman Doğuyor" (8-6)

Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar

KASIM

1. HAFTA

(31 Ekim – 04 Kasım)

2

Büyük Millet

Meclisi İsyanlara Karşı

Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?

Ünite Değerlendirmesi

6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkanlma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir.

 

Bir Rölyefin Anlattıkları

 

 

 

 

 

UYARI: TBMM’ye karşı ayaklanmalar, ayaklanmayı çıkaran kişilerin adları veya ayaklanmanın karakteri  ile ifade edilecektir (6. Kazanım)

7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması'na karşı Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.

 

 

Sevr İçin Ne Düşünüyorlar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SÜRE: 15 DERS SAATİ                                                                                 3. ÜNİTE                                                                                                             ÜNİTE ADI: Ya İstiklal Ya Ölüm

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIM

ETKİNLİK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

KASIM

 

2. HAFTA

(07 Kasım – 11 Kasım

2

İlk Zaferimiz

1. Kurtuluş Savaşı'nda Doğu ve Güney   cephelerinde   yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.

Doğu Cephesi Komutanıyım

Üniteye başlarken performans görevlerini dağıtınız.

Doğrudan verilecek beceri: Karar verme becerisi

Doğrudan verilecek değerler: Dayanışma,özgürlük ve bağımsızlık

Uyan  Doğu Cephesi'nin TBMM için önemi, Güney Cephesi'nde Türk halkının gösterdiği vatanseverlik ve bu amaçla örgütlenmesi vurgulanacaktır. (1. kazanım)

Destanlaşan Direniş

Bir Eser Okuyalım

3 HAFTA

(14 Kasım –18  Kasım)

2

İstiklal Milletimindir

2. Batı cephesinde Kuvâyımillîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir. 6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde   elde   ettiği   askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

Gazete Haberi Yazıyorum

istiklal Marşı

I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA

Açık uçlu sorular

Gözlem formu

Akran değerlendirme formu

Grup değerlendirme formu

Performans görevlerini

toplayınız.

Uyan

İnönü ve Kütahya-Eskişehir Savaşlan işlenecektir. (2. kazanım) Atatürk'ün silah arkadaşları ve yerel kahramanlar üzerinde durulacaktır. (1, 2 ve 5. kazanım) İstiklal   Marşı'nın   kabulü   üzerinde   durulacaktır.

4  HAFTA

(21 Kasım – 25 Aralık)

2

Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi

3. Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ortamda Atatürk'ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye'nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar.

Biyografi Hazırlıyorum

 

Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı

4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i   Milliye   Kararları'nın uygulamalarını inceler.

Tekâlif-i Milliye Emirleri

Kastamonulu Şerife Bacı

 Çoktan seçmeli sorular öz değerlendirme formu Öğrenci ürün dosyası

 

 

 

 

Millî Uyanış: Yurdumuzun  İşgaline Tepkiler (4-3)

3. Kuvâyımillîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder.

Uyarı

Londra Konferansı,  Moskova Antlaşması, Afganistan Antlaşması,   Kars  Antlaşması,   Ankara  Antlaşması, Mudanya Ateşkes Anlaşması işlenecektir. (6. kazanım)

Diğer Derslerle İlişkilendirme

Türkçe dersi "Okuma" öğrenme alanı tüm kazanımları (7. kazanım)

Bir Kahraman Doğuyor (5-6)

6. Atatürk'ün 1919'a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar.

5 HAFTA

(28 Kasım – 02 Aralık) 

2

Dirilişin Destanı: Sakarya

5.    Sakarya Meydan Savaşı'nın ve
Büyük Taarruz'un kazanılmasında
Atatürk'ün   rolünü   fark   eder.

6.    Türk milletinin Kurtuluş Savaşı
sürecinde   elde   ettiği   askerî
başarılarının ulusal ve uluslararası
etkilerini değerlendirir.

Sakarya Marşı Cepheye Mektup

Hayat Veren Zafer

Atatürk'ten Sözler istiklal Madalyası

 

ARALIK

 

 1. HAFTA

(05 Aralık  – 09 Aralık)

 

2

Savaşa Son Veren Belge

6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde   elde  ettiği   askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir.

Antlaşmalar

 

Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Kurtuluş Savaşımız

7. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylannın sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder.

Harita Çiziyorum

Ünite Değerlendirmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SÜRE: 27 DERS SAATİ                                                                                 4. ÜNİTE                                                                     ÜNİTE ADI: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIM

ETKİNLİK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

ARALIK

2  HAFTA  

(12 Aralık – 16 Aralık) 

2

Saltanattan Millî Egemenliğe

 

1. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.

 

Saltanat Kalkıyor, Millî Egemenlik Kuruluyor

Üniteye başlarken proje ödevlerini dağıtınız.

Doğrudan Verilecek Beceri: Değişim ve sürekliliği algılama Doğrudan Verilecek Değerler: Özgüven, sorumluluk , çağdaşlaşma Uyan

Atatürk'ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir.

Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili

 

2. Sevr ve Lozan antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder.

Haritaları Çizelim, Karşılaştıralım

 

Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran değerlendirme formu Grup değerlendirme formu

 

Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye

 

3. izmir iktisat Kongresi'nde alınan kararlan, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılanndan inceler.

 

Kalkınan Ekonomi, Gelişen Türkiye

 

Tasarruf Bilincini Yayalım

Uyan

Kalkınma hamleleri, sanayi hamleleri, savunma sanayi işlenecektir. (3. kazanım)

   3.HAFTA 

(19 Aralık –  24 Aralık)

2

 

Başkent Ankara

 

4. Ankara'nın başkent oluşunun gerekçelerini açıklar.

 

 

 

Ankara Neden Başkent Oldu?

 

Yaşasın Cumhuriyet

5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye'de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir.

Demokratik Cumhuriyetimiz

 

Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (5,7,10-6,7)

5. Misakımillî'nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını "ulusal egemenlik", "tam bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. 7. istanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması'na karşı Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.

Çağdaş Devlete Doğru

 

6. 3 Mart 1924'te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.

Türkiye'yi Laikleştiren Kanunlar

Uyan

Tevhid-i Tedrisat'a giden yolda eğitime verilen önemi göstermesi  açısından  Maarif  Kongresi'nin  yeri vurgulanacaktır. (6. kazanım) 3 Mart 1924 tarihli Halifeliğin Kaldırılması,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SÜRE: 27 DERS SAATİ                                                                                 4. ÜNİTE                                                                     ÜNİTE ADI: Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

 

AY

HAFTA

SAAT

KONU

KAZANIM

ETKİNLİK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

4   HAFTA

(26 Aralık-30 Aralık)

2

 

Çağdaş Devlete Doğru

 

6. 3 Mart 1924'te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder.

Türkiye'yi Laikleştiren Kanunlar

Açık uçlu sorular

Gözlem formu

Akran  değerlendirme

formu

Grup   değerlendirme

formu

Çoktan seçmeli sorular

 

I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

 

Tevhid-i Tedrisat, Diyanet İşleri Başkanlığının Kurulması, Genelkurmayın Yeniden Yapılandırılması kanunları ele alınacaktır. (6. kazanım) İnsan Haklan ve Vatandaşlık (6-2,3)

2.             Eğitimin kendisi için bir hak olduğunu fark eder.

3.             Zorunlu ve parasız ilköğretimin bütün çocuklar için bir
hak olduğunu belirti

 

Çok Partili Demokratik  Yaşam 

7. Atatürk'ün çok partili siyasi hayata verdiği önemi kavrar.

Çok Partili Hayat

Uyan

Cumhuriyet Halk Fırkası, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası işlenecektir. (7. kazanım) Millî Uyanış: Yünlümüzün İşgaline Tepkiler (5,7,10-6,7)

5. Misakımillî'nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını "ulusal egemenlik", "tam bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. 7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması'na karşı Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.

 

Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

 

8. Şapka ve Kıyafet İnkılabını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladi takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

17. Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.

Çağdaşlaşma Yolunda Hızlı Adımlar

 

 

 

OCAK

 

1. HAFTA

 (  02 Ocak – 06 Ocak)

2

 

Hukuk ve Aile

9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun'un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder.

 

Uyan

Atatürk'ün millî kimliği kazandırma ve çağdaşlaşmaya

yönelik  inkılapları  vurgulanacaktır.  (9.  kazanım)

İnsan Haklan ve Vatandaşlık (9,21 -1)

1. İnsan haklannın tarihsel süreçte nasıl kazanıldığını kavrar.

Kariyer Bilinci Geliştirme (9, 21-17)

17. işte ve aile içinde kadın-erkek rollerinin zaman içindeki

değişimini açıklar.

 

Rejim Karşıtı Bir isyan

10. Şeyh Sait İsyanı'nı çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir.

 

 

 

 

Mustafa Kemal'in Düşündükleri

Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (5,7,10-5,7)

 

 

 

                                     

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ÜNİTE

SÜRE: 27 DERS SAATİ                                                                                             ÜNİTE ADI: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

 

Ay

 

Hafta

 

Ders Saati

Konu

Kazanım

Etkinlik

Ölçme ve değerlendirme

Açıklamalar

OCAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HAFTA   

(09 Ocak – 14 Ocak)

 

 

 

2

Kabotaj Bayramı

11. Kabotaj Kanunu'nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği   gelişmeler   bakımından değerlendirir.

Denizciliğimiz

Öz değerlendirme formu Öğrenci ürün dosyası

 

 

 

 

5. Misak-ı MilITnin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını "ulusal egemenlik", "tam bağımsızlık" ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir.

7. istanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması'na karşı Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir.

Mustafa Kemal'e Suikast Girişimi

12. Mustafa Kemal'e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar.

Gazi Mustafa Kemal'e Telgraf

 

Bir Devrin Analizi: Nutuk

13. Büyük Nutuk'un söyleniş amaçlarını, içeriğini ve tarihsel niteliğini kavrar.

Nutuk'u Anlamak

Türkçe dersi "Okuma" öğrenme alanı tüm kazanımları (13 ve 25.kazanım)

3. HAFTA

(16  Ocak – 20 Ocak)

 

 

 

 

2

Harf İnkılabından Millet Mekteplerine

14. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması   açılarından değerlendirir.

Atatürk'e Göre Eğitim

 

 

Millî Kültürümüz Aydınlanıyor

18. Atatürk'ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir

 

İnternette Araştırıyoruz

 

Kubilay Olayı

15.  Menemen Kubilay Olayı'nı Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasi hayata etkisi açısından değerlendirir.

Kubilay Anıtı

 

23 OCAK - 03 ŞUBAT YARI YIL TATİLİ

ŞUBAT

 

 

 1 .HAFTA

(06 Şubat – 10 Şubat)

 

 

 

2

Bir Cumhuriyet Kenti

16. Şehir incelemesi yoluyla Cumhuriyet Döneminde mimarlık ve şehir planlaması alanında yapılan çalışmalara örnekler verir.

Cumhuriyetten Günümüze Şehrimiz

 

 

Çağdaş Üniversite Yolunda

19.   1933  Üniversite  Reformu'ndan hareketle Atatürk'ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya  verdiği   önemi   kavrar.

Çağdaş Bilim Kurumlan Üniversitelerimiz

 

Devlet ve Toplum Elele

22. Atatürk Döneminde sağlık alanında yapılan işleri devletin temel görevleri bağlamında inceler.

Sağlık Kurumlarımız

 

 

  2 HAFTA

( 13 Şubat – 17 Şubat)

 

 

 

2

Modem Tarımın Doğuşu

23. Atatürk Orman Çiftliği örneğinden yola çıkarak Atatürk'ün  modern  tarımın gelişimine ve çevre bilincine verdiği önemi fark eder.

İstatistik Okuyoruz

 

 

 

 

Az Zamanda Çok ve Büyük işler Yaptık

25. Onuncu Yıl Nutku'ndan hareketle yapı­lan inkılaplar, Atatürk'ün geleceğe yönelik hedeflerini ve Türk milletinin özelliklerini değerlendirir.

Onuncu Yıl Nutku

Türkçe dersi "Okuma" öğrenme alanı tüm kazanımları (13 ve 25.kazanım)

Sanat ve Spor

24.  Örnek  olaylardan  yararlanarak Atatürk'ün sanata ve spora verdiği önemi fark eder.

Düşündüğümü Yapabiliyorum

Uyan

Müzik Öğretmenliği Okulunun kurulma sürecini inceleyerek Atatürk Döneminde müzik alanında yapılan yenilikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               4.ÜNİTE

SÜRE: 27 DERS SAATİ                                                                                             ÜNİTE ADI: ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR

 

Ay

 

Hafta

 

Ders Saati

Konu

Kazanım

Etkinlik

Ölçme ve değerlendirme

Açıklamalar

ŞUBAT

 

 

MART

 

 

3. HAFTA

20 Şubat– 24 Şubat)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Çağdaş Türk Kadını

 

21. Atatürk'ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak   değerlendirir.

 

Görelim Unutmayalım İyi Bir Gelecek İçin Bizim Haklarımız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan Haklan ve Vatandaşlık (9,21 -1)

1. İnsan haklannın tarihsel süreçte nasıl kazanıldığını kavrar. Kariyer Bilinci Geliştirme (9, 21-17)

17. işte ve aile içinde kadın-erkek rollerinin zaman içindeki değişimini açıklar.

 

 

Soyadı Kanunu

 

20. Soyadı Kanunu'nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verilmesini millî kimlik kazanma    ve    çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar.

 

 

 

 

 

 

Ünite Değerlendirmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              5. ÜNİTE

SÜRE: 24 DERS SAATİ                                                                                         ÜNİTE ADI: ATATÜRKÇÜLÜK

 

 

Ay

 

Hafta

 

Ders Saati

Konu

Kazanım

Etkinlik

Ölçme ve değerlendirme

Açıklamalar

 

ŞUBAT

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

4. HAFTA

(27 Şubat 02 Mart )

 

 

 

 

 

 

 

2

Türk Çağdaşlaşması

1. Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.

Zihin Haritasını Tamamlayalım

Atatürkçülüğü Tanıtıyoruz

Üniteye başlarken proje ödevini dağıtınız.

Doğrudan   verilecek   beceri:   Sosyal   katılım

Doğrudan verilecek değen Çalışkanlık

Uyan

Atatürk'ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir. Atatürkçü düşünce sistemi, "Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar" ünitesindeki uygulamalarla örneklendirilerek ele alınacaktır.

Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak şerefli, haysiyetli, huzur ve refah içinde yaşaması, devlet yönetiminde millet egemenliği, aklın ve bilimin rehberliğinde millî kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak esas ve amaçlan doğrultusunda gerçekçi fikirlere dayanması ilke ve esaslarıyla olan bütünlüğü vurgulanacaktır. (1 .kazanım)

 

Atatürk'ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler

2. Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk'ün  düşünce  sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur.

Atatürk'ü Etkileyen Düşünürler

Açık uçlu sorular Gözlem formu Akran değerlendirme formu Grup değerlendirme formu Çoktan seçmeli sorular Öz değerlendirme formu Öğrenci ürün dosyası

 

 

 

Uyan

Dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel

ve kültürel gelişmeler; padişah ve hükümetin durumu,

ülkedeki siyasi, ekonomik, askerî, sosyal ve kültürel durum

ile bağımsızlık ihtiyacı çerçevesinde yapılandırılacaktır. (2.

kazanım)

Bir Kahraman Doğuyor (2-5)

 

MART

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Her Şey Güçlü Bir Türkiye için

 

3. Millî güç unsurlarının Atatürk'ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar.

 

Milfî Güç Unsurları

 

Uyan

Millî güç unsurlan olarak siyasi güç, ekonomik güç, askerî güç ve sosyokültürel güç ele alınacaktır. (3. kazanım)

 

1.HAFTA

(05 Mart – 09 Mart )      

 

 

Cumhuriyetle Bir Milletiz

4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna  sağladığı  faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar.

Cumhuriyet

Cumhuriyetle

Kazandıklanmız

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    5.ÜNİTE

 SÜRE: 24 DERS SAATİ                                                                                      ÜNİTE ADI: ATATÜRKÇÜLÜK

Ay

Hafta

Ders saati

Konu

Kazanım

Etkinlik

Ölçme ve değerlendirme

Açıklamalar

MART

2 HAFTA

(12 Mart – 16 Mart)

 

 

 

 

 

 

 

2

Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız

5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır.

Görevimiz

Hak ve Ödevlerimiz

Anayasamız

 

 

İnsan   Hakları  ve  Vatandaşlık  (5-10)   ;   (5-22)

10.Vatandaş olmanın getirdiği sorumlulukları fark eder.

22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda,

kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini

kavrar.

Atatürkçü Düşünce Sistemi, "Çağdaş Türkiye Yolunda

Adımlar" ünitesindeki uygulamalarla örneklendirilerek ele

alınacaktır.

 

 

 

 

 Ne Mutlu Türk'üm Diyene!

6.   Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola
çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine
inanır.

7.   Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni
kuran Türkiye halkına Türk milleti denir."
özdeyişinden hareketle "Ne mutlu
Türk'üm diyene !" ifadesinin anlam ve
önemini kavrar.

Nasıl Bir Milliyetçilik?

Millî Birlik ve Beraberliğimiz

3 .HAFTA

(19 Mart – 23 Mart)

 

 

 

 

 

 

 

2

Halkçılık

8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlannı Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir.

Atatürk ilkeleri Işığında

 

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar (8-5,7. kazanımlar)

5. Cumhuriyetin ilan edilmesini, Türkiye'de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir. 7. Atatürk'ün çok partili siyasi hayata verdiği önemi kavrar.

Toplumda Devlet Desteği

9.    Devletçilik ilkesinin devlete siyasi,
sosyal ve kültürel alanda yüklediği
görevleri açıklar.

10.     Ulusal ve uluslararası faktörlerin
devletçilik ilkesinin benimsenmesindeki
etkisini değerlendirir.

Devletimiz iş başında

 

Uyan

Türkiye'de millî sermayenin teşekkül etmemiş olması ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi vurgulanacaktır. (9 ve lO.kazanım)

4. HAFTA

(26 Mart – 30 Mart)

 

 

 

 

 

 

2

Laiklik

11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda    meydana    getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslannı fark eder.

Laikliğin Gelişimi

 

Uyan

Atatürk'ün özlü sözlerinden ve uygulamalarından yararlanılarak Atatürkçü düşünce sisteminde dinin ve hoşgörünün yeri örneklerle açıklanacaktır. (11. kazanım)

Her Alanda Yenilik

12. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar.

Metni Tamamlayalım

 

II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA

 

Uyan

Atatürkçülüğün özünün, kültürel değerlerine, geleneklerine son derece bağlı ama her türlü yeniliğe sonuna kadar açık bireyler yetiştirmek olduğu vurgulanmalıdır. (12. kazanım)

NİSAN

1. HAFTA

2

İnkılapların Temel Dayanağı

13. Atatürk ilkelerinin amaçlan ve ortak özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

Atatürk ilkeleri ve İnkılapları

 

Uyan

Atatürk ilkelerinin bir bütün olduğu vurgulanacaktır. (13. kazanım)

 

 

5. ÜNİTE

SÜRE: 24 DERS SAATİ                                                                                         ÜNİTE ADI: ATATÜRKÇÜLÜK

 

Ay

 

Hafta

 

Ders Saati

Konu

Kazanım

Etkinlik

Ölçme ve değerlendirme

Açıklamalar

NİSAN

2. HAFTA  

(09 Nisan – 13 Nisan)

 

 

 

 

 

 

 

2

En Büyük Eser

14.     Atatürkçü düşünce sistemi'nden
yola çıkarak Atatürk ilke ve inkılapla­
rını oluşturan temel esasları belirler.

15.      Atatürk   ilkelerinin   modern
Türkiye'nin kuruluşu ve gelişmesin­
deki yerine ve önemine  inanır.

Atatürkçülüğün Esasları

Atatürk ilkelerine

Bağlıyız

En Büyük Eserim

Türkiye Cumhuriyeti'dir

 

Uyan

Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait olması, millî kültürün geliştirilmesi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma, millî birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü çerçevesinde yapılandırılacaktır. (14. kazanım)

Mazlum Milletler

16. Türk Milli Mücadelesi'nin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren  mazlum  milletlere örnek olduğunu fark eder.

Mazlum Milletler

 

 

  3.HAFTA   

(16 Nisan –  20 Nisan)

 

 

 

 

 

 

 

2

Cumhuriyet Bize Emanet

 

17. Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip

çıkma ve devamlılığını sağlama

konusunda kişisel sorumluluk alır.

 

Atatürk ilke ve inkılaplarına Sahip Çıkıyoruz

 

 

Ünite Değerlendirmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        ÜNİTE 6

SÜRE: 6 DERS SAATİ                                                                                             ÜNİTE ADI: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ve Atatürk’ün Ölümü

 

Ay

 

Hafta

 

Ders Saati

Konu

Kazanım

Etkinlik

Ölçme ve değerlendirme

Açıklamalar

NİSAN

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

4. HAFTA

(23 Nisan 27 Nisan)

 

 

2

Türk Dış Politikası

 

1.     Lozan Barış Antlaşması'nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir.

2.     Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel  ilkelerini  ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası  hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

İki Dönemde Türkiye

Düşünceden Eyleme Geçiş

 

 

 

 

Üniteye başlarken performans görevlerini dağıtınız.

 

 

 

 

Doğrudan verilecek beceri: Çıkarımda bulunma Doğrudan verilecek değerler: Barış-Türk büyüklerine saygı Uyan

Dış olaylar tarihsel gelişme süreci ile birlikte verilecektir.

Atatürk'ün kişilik özellikleri uygun yerlerde işlenecektir.

Uyan

Yabancı Okullar, Musul Sorunu, Nüfus Mübadelesi ve

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ele alınacaktır. (2. kazanım)

MAYIS

 

 

1. HAFTA

(30 Nisan– 04 Mayıs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hatay Türkiye'ye Katılıyor

 

3. Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder.

Hatay

Açık uçlu sorular

Gözlem formu

Akran değerlendirme

formu

Grup değerlendirme

formu

Çoktan seçmeli sorular

Öz değerlendirme

formu

Öğrenci ürün dosyası

Uyan

Milletler Cemiyetine girişte izlenen politika, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı vurgulanacaktır. (3. kazanım) Kariyer Bilinci Geliştirme (3-16) 16.  Liderlerin davranışlarının ve aldığı kararların başkalarının  yaşamını   nasıl  etkilediğini  açıklar.

Atatürk Bizimle Beraber

 

4.                Atatürk'ün ölümü üzerine
yayımlanan yazılı ve görsel
kanıtlardan hareketle

onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

5.             Türk milletinin ulu önderine ebedî
bağlılığını ve minnet duygusunu ifade
etmek yönündeki çabalarını fark eder

Dünyanın Gözünde Atatürk

 

Uyan

Yurt içinde ve yurt dışında çıkan gazete haberleri, anılar kullanılacaktır. (5. kazanım)

Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler (5-8) 8. Mustafa Kemal'in Millî Mücadele'yi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir.

 

Ünite Değerlendirmesi


 

 

 

Performans görevlerini toplayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   7.ÜNİTE

SÜRE: 15 DERS SAATİ                                                           ÜNİTE ADI: ATATÜKTEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

Ay

Ders saati

Konu

Kazanım

Etkinlik

Ölçme ve değerlendirme

Açıklamalar

MAYIS

 

2 HAFTA 

(07 Mayıs – 11 Mayıs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Yine Bir Dünya Savaşı

1. İkinci Dünya Savaşı'nın sebep, süreç ve sonuçlarını Türkiye'ye etkileri açısından değerlendirir.

İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye

Üniteye başlarken performans görevlerini dağıtınız.

Doğrudan verilecek beceri: Bilgi teknolojilerini kullanma

Doğrudan verilecek değen Duyarlılık

Uyan

Dünyadaki gelişmeler göz önüne alınarak Atatürk'ün ikinci Dünya Savaşı öncesi yaptığı tespitler ve girişimler ile savaşta izlenen denge siyaseti 6. ünitenin 3. kazanımı ile de ilişkilendirilerek ele alınacaktır. (1. kazanım) İnsan Haklan ve Vatandaşlık (1,4-22) 22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar.

Demokrasi Yolunda Türkiye

2. Türkiye'de çok partili siyasî hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından inceler.

Nasıl Bir Demokrasi

Açık uçlu sorular

Gözlem formu

Akran değerlendirme

formu

Grup değerlendirme

formu

Çoktan seçmeli sorular

Öz değerlendirme formu

Öğrenci ürün dosyası

 

 

 

 

 

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün

Ölümü (5-2)

İnsan Haklan ve Vatandaşlık (5-2,16,22,25)

2 Eğitimin kendisi için bir hak olduğunu fark eder

16 İnsan haklarının uluslar arası belgelerde güvence altına alındığını belirtir 22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin sınırlanabileceğini kavrar.

25. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ni imzalayan

ülkeler arasında olduğumuzu ifade eder.

 

İnsan Haklarıyla Vardır

5.1945 sonrası insan hak ve özgürlükleri ile demokratik anlayışın gelişimine yönelik uygulamalara örnekler verir..

İnsan Hakları ve Demokrasi

,Bizde İmzaladık

3. HAFTA

(14 Mayıs –18 Mayıs)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Soğuk Savaş Yılları

3. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumunun Öneminden yola çıkarak ikinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendirir

Soğuk Savaş Yıllarında Türkiye

Uyan Kore Savaşı, Türkiye'nin NATO'ya girişi ile "soğuk savaş"

kavramı ele alınacaktır.(3. kazanım)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3-14)

14. Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek çeşitli

alternatifleri belirtir.

Gelişen Türkiye

4. ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.

Nereden Nereye,

İkinci Dünya

Savaşı'ndan

Sonra

Olimpiyatlar ve Türkiye,

Resimlerle Öğreniyorum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

 

Uyan

Nüfus, eğitim, kültür, sanat, spor, ulaşım, sanayi ve

sağlık alanında meydana gelen gelişmeler verilecektir.

(4. kazanım)

Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (4-4)

4. Sporun ülkeler arası banş ve kaynaşmayı sağlamadaki

rolüne örnekler verir.

İnsan Haklan ve Vatandaşlık (1,4-22); (4-2,16); (4,12-25)

22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu

olduğunda, kanunlar çerçevesinde özgürlüklerin

sınırlanabileceğini kavrar.

2. Eğitimin kendisi için bir hak olduğunu fark eder.

16. İnsan haklannın uluslararası belgelerde güvence

altına alındığını belirtir.

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün

Ölümü (5-2)

2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini

ve amaçlannı analiz ederek Türk dış politikası hakkında

çıkarımlarda bulunur.

 

 

                                                                                                                                                                                                7.ÜNİTE

 SÜRE: 15 DERS SAATİ                                                                         ÜNİTE ADI: ATATÜKTEN SONRA TÜRKİYE: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI

Ay

Ders saati

 

Konu

Kazanım

Etkinlik

Ölçme ve değerlendirme

Açıklamalar

MAYIS

4. HAFTA

(21  Mayıs  – 25 Mayıs)

 

 

 

 

2

Savaşta ve Barışta Türk Ordusu

6. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrar.

Onlar Bizim İçin Var

 

Uyan

Atatürk'ün Türk Ordusuna Mesajı incelenecektir.

(6. kazanım)

Savunma sanayinin Türkiye'nin askerî ve ekonomik

gelişmesine yaptığı katkıları 1923 sonrasındaki gelişim

süreci içerisinde ele alınacaktır. (6. kazanım)

Kıbrıs Barış Harekatı, Bosna Hersek, Kosova,

Arnavutluk, Somali ve Afganistan'da Türk ordusunun

faaliyetleri ele alınacaktır. (6. kazanım)

İnsan Haklan ve Vatandaşlık (6-22)

22. Kamu güvenliği ve kamu sağlığı söz konusu olduğunda, kanunlar

çerçevesinde özgürlüklerin sınırlandınlabileceğini kavrar.

Türkiye’ye Yönelik Tehditler

7. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur.

Türkiye ve Tehditler

 

Uyan

Türk - Ermeni ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Ermeni iddiaları, terörizm, misyonerlik faaliyetleri, irtica, bölücülük konuları ele alınacaktır.(7. kazanım)

5. HAFTA

(27 Mayıs – 01 Haziran) 

 

 

 

 

2

 

SSCB Dağıldıktan Sonra

8.    SSCB'nin dağılmasının
dünyaya ve ülkemize etkileri
hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

SSCB Dağıldıktan Sonra

 

Uyan

Soğuk Savaş sonrası yumuşama dönemi ile Balkanlar Kafkaslar ve Orta Asya’daki gelişmeler, bu gelişmelerin ülkemize ekonomik ve siyasal etkileri ele alınacaktır

Körfezde Savaş

10. Körfez Savaşlarının Türkiye'ye siyasi, sosyal, askerî ve ekonomik etkilerini değerlendirir.

Körfez Savaşları

 

Uyan

Soğuk Savaş sonrası yumuşama dönemi ile Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'daki gelişmeler, bu gelişmelerin ülkemize ekonomik ve siyasal etkileri ele alınacaktır. (8. kazanım)

HAZİRAN

1.HAFTA

04 Haziran – 08 Haziran)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Bir Proje de Siz Yapın

9.Türkiye ve yakın çevresindeki
enerji  kaynaklarının siyasi ve
ekonomik önemini değerlendirir.

11. Doğal kaynaklardan verimli şekilde yararlanmaya yönelik projeleri ülkemizin kalkınma politikalar çerçevesinde değerlendirir.

Enerji Kaynakları , Kaynaklarımız

 

Uyarı

Doğal kaynaklar olarak su, petrol, bor, boraks, toryum,

krom vb. ele alınacaktır.(11. kazanım)

Girişimcilik (11-11)

11. işle ilgili fikir üretme ve araştırma becerisi edinir.

Avrupa Birliği(AB)ne Doğru

12. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini tarihsel gelişimi açısından analiz eder.

Avrupa Birliği Güncesi

 

İnsan Haklan ve Vatandaşlık (4,12-25)

25. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler arasında olduğumuzu ifade eder.

Ünite Değerlendirmesi

Tüm Kazanımlar

 

Performans görevlerini toplayınız. Yazılı yoklama yapınız.

 

*2504, 2551, 2588, 2589 sayılı Tebliğler Dergileri ve 22.08.2007 tarihli TTKB’nin yaptığı değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.                                      16.09.2011   UYGUNDUR.

         

 

 

 

 

 


Sitetistik