- ANA SAYFA
test çöz

2011 2012 Sosyal Bilgiler 6 Sinif Yillik Plani

              2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI   ZAFERİYE ABALIOĞLU  İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

 

 

 

          

                                   www.sosyalbilgiler8.tr.gg            

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

       KAZANIMLAR

 

 

 

 

KONULAR/ETKİNLİKLER

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN                               EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU HEDEFLER

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi, uygulamaya yönelik açıklamalar)

EYLÜL

  ÖĞRENME ALANI:  BİREY VE TOPLUM                                           1.ÜNİTE:SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

 

        Örnekleme-karşılaştırma-diyalog-grup çalışması-oyunlaştırma-rol alma-küme çalışması-sunuş- buluş stratejileri- gözlem-gezi-performans ödevleri-görüşmeler-öz değerlendirme ölçekleri-öğrenci ürün dosyaları- projeler- çoktan seçmeli,eşleştirmeli,boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testler.

     Ders Kitabı-Yardımcı kaynaklar-Ansiklopediler- Terimler sözlüğü- 1982 Anayasası –Harita, atlas ve levhalar-Video kasetleri-Film şeritleri- Çeşitli afişler- Grafikler-Tepegöz- sosyal bilgiler benzeşim (simülasyon) programları- çoklu ortam (multimedya)- Internet -

 

5.Atatürk’ün Türk Dili ve Edebiyatına önem verdiğini fark edebilme (6.kazanım)

(Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili sözlerine yer verilmesi)

4 Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme, kavram haritası, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, dereceleme ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

 

 

3

 

 

 

1

 

 

  1.Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder.

H “Neden Oldu?” (1.kazanım)

H “Olgu mu, Görüş mü?” (2.kazanım)

Konu: Yeni Okul ve Yeni Fırsatlar

2

 

  2.Olgu ve görüşü ayırt eder.

    

[!]Doğrudan verilecek beceri: Bilimsel genelleme yapma. Proje Ödevi: Çevre Sorunları

İlköğretim Haftası

 

4

 

3

 3. Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar.

 

 

H “Bilimsel Araştırma Yapıyorum”  (3.kazanım)

H “Atlantis’ten Gelen Çocuk’’ (3.kazanım)

Konu: Bilimsel Araştırma Yapıyorum

[!]Doğrudan verilecek değer: Bilimsellik

EKİM

 

1

 

 

3

 

  4.Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

 

 

H “Ben olsaydım.” (4.kazanım)

Konu: Haklarımız ,Sorunların Çözümünde Anahtardır.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık Eğitimi (5-10,14)

 

 

2

 

 

 

3

5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder.

6.Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir.

 

H “Sosyal Bilgiler olmasaydı.” (5.kazanım)

Konu: Türkiye Cumhuriyeti’nin Etkin ve Sosyal Vatandaşıyım

Konu: Atatürk ve Sosyal Bilimler

H “ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi”  (6.kazanım)

 

ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER                                            2.ÜNİTE: YERYÜZÜNDE YAŞAM

 

3

 

3

1.Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

2.Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.

H “Haritalar Ne İşe Yarar?” (Çeşitli ölçeklerdeki haritalar üzerinde incelemeler yapılır.) (1.kazanım)

 Konu: Dünyayı Keşfediyoruz

             Dünya Kağıt Üzerinde                                   

 

 

9. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ve önemi kavrayabilme (1.kazanım)

 

 

HAFTA

DERS SAATİ

 

      

   KAZANIMLAR

 

 

 

KONULAR/ETKİNKİKLER

 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN                               EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU/HEDEFLER

 

 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EKİM

 

 

4

 

 

3

 

  3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

  4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

 H “Çöl ve Kutup Arasında” (3.kazanım)

H “Ne Yiyor, Nasıl Giyiniyorlar?”  (3.kazanım)

Konu:  Dünya Kağıt Üzerinde

             Değişik Yerler, Farklı Yaşamlar

H “Ülkemizden Yedi Renk”  (4.kazanım)

Konu: Dört Mevsim

[!]Doğrudan verilecek değer: Doğal çevreye duyarlılık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

        Örnekleme-karşılaştırma-diyalog-grup çalışması-oyunlaştırma -rol alma-küme çalışması-sunuş- buluş stratejileri- gözlem-gezi-performans ödevleri-görüşmeler-öz değerlendirme ölçekleri-öğrenci ürün dosyaları- projeler- çoktan seçmeli,eşleştirmeli,boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testler.

     Ders Kitabı-Yardımcı kaynaklar-Ansiklopediler- Terimler sözlüğü- 1982 Anayasası –Harita, atlas ve levhalar-Video kasetleri-Film şeritleri- Çeşitli afişler- Grafikler-Tepegöz- sosyal bilgiler benzeşim (simülasyon) programları- çoklu ortam (multimedya)- Internet -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ve önemi kavrayabilme. (7. kazanım)

(Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki

etkileşimi fark eder.)  

 

4 Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık

uçlu sorular,  projeler,

performans

değerlendirme, kavram haritası, öğrenci ürün dosyası, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı vb. testler; dereceleme ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

KASIM

 

 

 

 

 

KASIM

 

 

 

 

1

                 

 

 

 

3

   5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar.

 6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur

Konu: Dört Mevsim Türkiye

H “Çatalhöyük’te Yaşam”  (6. kazanım)

H “Yüzyıllar Boyunca Yerleşme”  (6.kazanım)

Konu: Geçmişten Günümüze Yerleşme

!]Doğrudan verilecek beceri: Harita okuma ve atlas kullanma     

 

 

2

 

 

3

7. Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.

07-08-09- Kasım Kurban Bayramı tatili

10 Kasım Atatürk’ü Anma

H “Anadolu’da İz Bırakanlar”  (7.kazanım)  

H “Bir Yaşam Bir Uygarlık” (7.kazanım) 

Konu: Kimler Geldi, Kimler Geçti

Konu: Ünite Değerlendirmesi

I. Dönem 1. Yazılı Yoklama

 

3

3

7. Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder.

ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS               3.ÜNİTE: İPEK YOLUNDA TÜRKLER

KASIM

 

4

 

3

  4. İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder.

1.Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

 

H ‘’ Oğuz Kağan Destanı ve Hunlar’’ (1. kazanım)

H ‘’ İpek Yolu ve Türkler’’ (4. kazanım)

Konu: Doğu İle Batı Arasındaki Köprü

Konu: İlk Türk Devleti

H ‘’ Türk Ordusu Ne Zaman Kuruldu’’ (3.kazanım) 24 Kasım Öğretmenler Günü

 

 

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemini ve görevlerini kavrayabilme.

(3. kazanım)

 

 

4 Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme, kavram haritası, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, dereceleme ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

 

 

5

 

 

 

 

3

 

 

3. Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar.       

 2. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.

 

H ‘’ Bilge Kağan’dan Mesaj’’

H ‘’ Türkler’’

H ‘’ Türeyiş ve Ergenekon Destanları’’

[!] Doğrudan verilecek beceri: Çıkarımda bulunma

Konu: Yazıtlardaki Uygarlık

 

   AY

    HAFTA

   DERS SAATİ

 

 

 

      

         KAZANIMLAR

 

 

 

 

 

KONULAR/ETKİNLİKLER

 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN                               EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

 

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU HEDEFLER

 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ARALIK

 

 

1

 

 

 

3

 

 

2. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir.

 

 

H ‘’ İpek Yolu ve Türkler’’ (4. kazanım)

H ‘’ Destan ve Yazıtlara Göre Uygurlar’

Konu:  Uygarlığa Adını Verenler

 

 

        Örnekleme-karşılaştırma-diyalog-grup çalışması-oyunlaştırma-rol alma-küme çalışması-sunuş- buluş stratejileri- gözlem-gezi-performans ödevleri-görüşmeler-öz değerlendirme ölçekleri-öğrenci ürün dosyaları- projeler- çoktan seçmeli,eşleştirmeli,boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testler.

     Ders Kitabı-Yardımcı kaynaklar-Ansiklopediler- Terimler sözlüğü- 1982 Anayasası –Harita, atlas ve levhalar-Video kasetleri-Film şeritleri- Çeşitli afişler- Grafikler-Tepegöz- sosyal bilgiler benzeşim (simülasyon) programları- çoklu ortam (multimedya)- Internet -

 

 12. Vatandaşların Devlete karşı görevleri olduğu ve Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem verdiğini kavrayabilme.

(3. kazanım)

 

 

 

 

 

1. Atatürk’ün milli tarihimize önem verdiğini fark edebilme.

 (6. kazanım)

 

 

 

2

 

3

 

 5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler.

 

 

H ‘’İslamiyet ve Türkler’’ (5. kazanım)

Konu: Yeni Bir Din

 

           

3

          3

 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.

 

H ‘’İslamiyet ve Türkler’’ (5. kazanım)

Konu:  Cebeli Tarık’ın Ötesi

H ‘’ Kaşgarlı Mahmut  İle Karahanlı’ya Yolculuk’’

H ‘’ Gazneli Sultan’’

Konu: Türklerin Yeni Yaşamı

 

4

 

 

 

3

6. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

           

H ‘’ Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk’’

Konu: Orta Asya’dan Anadolu’ya

 

OCAK

   

1

   

 3

 7.  Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.

 8.Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir.

H ‘’ Kilim’’ (8. kazanım)

Konu: Geleneklerimiz, Göreneklerimiz

” “’ Geçmişin İzleri’’ (7. kazanım)

[!]Doğrudan verilecek değer: Kültürel mirasa duyarlılık              Ünitenin Değerlendirmesi

I. Dönem II. Yazılı Yoklama

ÖĞRENME ALANI: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM   4. ÜNİTE: ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

 

 

2

 

 

3

 

 

1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.

 

                

 H “Ülkemizi Geliştirelim” (1 kazanım)

 H “Benim Sadık Yârim Kara Topraktır.’’

Konu: Nereden, Nereye

Konu: Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor.

Performans ödevleri-görüşmeler-öz değerlendirme ölçekleri-öğrenci ürün dosyaları- projeler- çoktan seçmeli,eşleştirmeli,boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testler.

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

3

 

 

 

 

 

2.Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerleri tasarlar

 Konu:Yer Altından Yeryüzü Zenginliğine

H “Doğal Kaynaklarımız Bize Emanet ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERS SAATİ      

 

 

 

       KAZANIMLAR

 

 

 

 

                  

                           KONULAR/ETKİNLİKLER

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN                               EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

 

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU/HEDEFLER

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ŞUBAT

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

   3.Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.

H “Kâğıda Adanmış  Bir Ömür’’

Konu: Enerji Kaynakları Bize Emanet- Ormanda Varlık

 H “Yatırım Projeleri” (2. kazanım)

Konu:  Ayran İçelim

performans ödevleri-görüşmeler-öz değerlendirme ölçekleri-öğrenci ürün dosyaları- projeler- çoktan seçmeli,eşleştirmeli,boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testler.

 

     Ders Kitabı-Yardımcı kaynaklar-Ansiklopediler- Terimler sözlüğü- 1982 Anayasası –Harita, atlas ve levhalar-Video kasetleri-Film şeritleri- Çeşitli afişler- Grafikler-Tepegöz- sosyal bilgiler benzeşim (simülasyon) programları- çoklu ortam (multimedya)- Internet -

 

 

 

11. Vatandaşların devlete karşı görevleri olduğunu ve Atatürk’ün vatandaşlık görevlerine önem verdiğini kavrayabilme.

(3. kazanım)  

 

 

8. Eğitimin önemini kavrayabilme.         (5. Kazanım)

 

 

 

 

 

 

4 Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, kavram haritası, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, dereceleme ölçeği, kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

 

 

 

2

 

3

4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır.

 

Konu: Hayat Veren Proje

H “Hepimizin Görevi”  (3. kazanım)

Konu: Vergim Bana Dönüyor

Konu Ormandaki Varlık

 [!] Doğrudan verilecek değer: Sorumluluk 

 

3

 

3

  5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir.

 

 

[!] Doğrudan verilecek beceri: Girişimcilik

H “Nitelikli İnsan Gücü” (5. kazanım)

Konu: İz Bırakanlar- Çayın Hikayesi

È Özel Eğitim, (5-2)  

Örnekleme-karşılaştırma-diyalog-grup çalışması-oyunlaştırma-rol alma-küme çalışması-sunuş- buluş stratejileri- gözlem-gezi-

 

 

4

 

3

     6.İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır.

  

 

Konu: Mesleğimizi Seçerken-

 H “İlgilerimiz’’ (6. kazanım)

H “ Mesleğimi Seçerken” (6. kazanım)

  È Girişimcilik, (6-11)

È Kariyer Bilincini Geliştirme,(6-5,10,12,19,20,21)

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma,(6- 6,7)

Konu: Ünitenin Değerlendirmesi

MART

ÖĞRENME ALANI: KÜRESEL BAĞLANTILAR                  5. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA

 

 

 

1

 

 

 

3

    1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

H “Dünyamızı Tanıyoruz”  (1.kazanım)

Konu: Dünya’nın Neresindeyiz?

            Kim Nerede Çalışıyor?

 

  9. Türkiye’nin dünya

üzerindeki yerinin önemini kavrayabilme (1. Kazanım) 

 

 

2

 

3

 

    2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir.

 

Konu: Aldıklarımız Sattıklarımız

H ‘’ Niçin Ticaret Yapıyoruz’’ (2.kazanım)

” “İhracat Yapıyoruz” (2. kazanım)

[!] Doğrudan verilecek beceri: Araştırma

                                             

 

 

 

 

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

 

 

       KAZANIMLAR

 

 

 

 

 

                  

                           KONULAR/ETKİNLİKLER

 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN                               EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

 

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU/HEDEFLER

 

 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

MART

 

3

 

3

3.Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün milli dış politika anlayışı açısından değerlendirir.

Konu: Kültürler Arası Köprü-Türk Dünyası

H ‘’ Komşularımız ve Biz’’ (3. kazanım)

H ‘’ Türk Cumhuriyetleri’’ (3. kazanım)

” “’ Dostluk Sitesi’’ (3. kazanım)

 

        Örnekleme-karşılaştırma-diyalog-grup çalışması-oyunlaştırma-rol alma-küme çalışması-sunuş- buluş stratejileri- gözlem-gezi-performans ödevleri-görüşmeler-öz değerlendirme ölçekleri-öğrenci ürün dosyaları- projeler- çoktan seçmeli,eşleştirmeli,boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testler.

     Ders Kitabı-Yardımcı kaynaklar-Ansiklopediler- Terimler sözlüğü- 1982 Anayasası –Harita, atlas ve levhalar-Video kasetleri-Film şeritleri- Çeşitli afişler- Grafikler-Tepegöz- sosyal bilgiler benzeşim (simülasyon) programları- çoklu ortam (multimedya)- Internet -

 4. Atatürk’ün barışçı

bir devlet adamı olduğunu kavrayabilme. (3. kazanım)      

6. Atatürk’ün milli dış politika hakkındaki düşüncelerini fark edebilme.(3.kazanım)

 

 

 

 

4 Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler, dereceleme ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılır.

 

 

4

 

 

 

3

 

 

     4. Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder.

    

 Konu: Birlikteyiz

” “ Sorun Avcıları’’ (4. kazanım)

 

NİSAN

 

1

 

 

3

 

5.Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir.

” “’ Birbirimizi Tanıyoruz’’ (5. kazanım)

H ‘’ Formula 1’’ (5. kazanım)

[!] Doğrudan verilecek değer: Yardımseverlik

Konu: Ünite Değerlendirmesi

II. Dönem I. Yazılı Yoklama

ÖĞRENME ALANI: GÜÇ, YÖNETİM VE TOPLUM                                                 6.ÜNİTE: DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

 

 

2

 

 

 

4

 

 

    1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.

     

      

 

H ‘’ Demokrasinin Tarihçesi’’ (1. kazanım)

[!] Doğrudan verilecek beceri: Sosyal katılım

Konu: Demokrasi İle

 

 

 

 

 

3

 

1

 

   2.  Değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimini tartışır.

 

 

H ‘’ Demokrasinin Tarihçesi’’ (2. kazanım)

Konu: Yaşayan Demokrasi

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

 

 

       KAZANIMLAR

 

 

 

 

 

                  

                           KONULAR/ETKİNLİKLER

 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN                               EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

 

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU/HEDEFLER

 

 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

NİSAN

 

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

   

 

   4.Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder.

 H ‘’ İnsan Haklarını Tanıyalım’’ (4. kazanım)

H ‘’ İnsan Hakları Bir Kazanımdır.’’

H ‘’ Hammurabi Yasalarında İnsan Hakları’’

H ‘’ Çalışan Çocuklar’’

Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (4- 1,16,22,25)

Konu: Belgelerin Dili

23,Nisan 2012 Ulusal Egemenlik ve Çocuk  Bayramı

 

        Örnekleme-karşılaştırma-diyalog-grup çalışması-oyunlaştırma-rol alma-küme çalışması-sunuş- buluş stratejileri- gözlem-gezi-performans ödevleri-görüşmeler-öz değerlendirme ölçekleri-öğrenci ürün dosyaları- projeler- çoktan seçmeli,eşleştirmeli,boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testler.

     Ders Kitabı-Yardımcı kaynaklar-Ansiklopediler- Terimler sözlüğü- 1982 Anayasası –Harita, atlas ve levhalar-Video kasetleri-Film şeritleri- Çeşitli afişler- Grafikler-Tepegöz- sosyal bilgiler benzeşim (simülasyon) programları- çoklu ortam (multimedya)- Internet -

 

 

 

 

 

 

 

 

10. İnsanların sahip oldukları hak ve hürriyetler ile

Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine önem verdiğini kavrayabilme.

(4. kazanım)

 

3. Türk kadınının toplumdaki yerini ve Atatürk’ün kadın haklarına önem verdiğini kavrayabilme.

(5. kazanım)

 

 

 

4 Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans değerlendirme, kavram haritası, öğrenci ürün dosyası, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı  vb. testler, dereceleme ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılır.

MAYIS

 

1

 

 

3

 

 3. Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur

 

 Konu: Temel Haklarımız

H ‘’ Bırakın Konuşayım’’ (3. kazanım)

ÈSağlık Kültürü (3- 21)

[!] Doğrudan verilecek değer: Hak ve özgürlüklere saygı

 

2

 

 

3

 

   5.Türk tarihinde kadının konumu ile ilgili örnekleri, kadın haklarının gelişimi açısından yorumlar.

 

 

H ‘’ Eşitliğe Doğru’’ (5. kazanım)

ÈKariyer Bilincini Geliştirme (5-17)

ÈSağlık Kültürü (5-20)

Konu: Eşitliğe Doğru

            Ünitenin Değerlendirmesi

 

 

 ÖĞRENME ALANI: BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM                                                 7.ÜNİTE: ELEKTRONİK YÜZYIL

 

3

 

3

 

1.Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına etkisine örnekler verir

Konu: Yaşamın İçinde Sosyal Bilimler

H ‘’ Kişisel Sosyal Bilimler’’ (1. kazanım)

 

 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

II. yazılı Yoklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

 

 

       KAZANIMLAR

 

 

 

 

 

                  

                           KONULAR/ETKİNLİKLER

 

 

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

KULLANILAN                               EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

 

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK

KONU/HEDEFLER

 

 

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

 

MAYIS

 

4

 

3

2.Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gelecekteki yaşam üzerine etkilerine ilişkin yaratıcı fikirler ileri sürer.

 

Konu: İlerlemenin Sınırı Yoktur

H ‘’ Neler Olacak Neler’’ (2. kazanım)

 [!] Doğrudan verilecek beceri: Yaratıcılık

II. Dönem II. Yazılı Yoklama

 

 

        Örnekleme-karşılaştırma-diyalog-grup çalışması-oyunlaştırma-rol alma-küme çalışması-sunuş- buluş stratejileri- gözlem-gezi-performans ödevleri-görüşmeler-öz değerlendirme ölçekleri-öğrenci ürün dosyaları- projeler- çoktan seçmeli,eşleştirmeli,boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testler.

     Ders Kitabı-Yardımcı kaynaklar-Ansiklopediler- Terimler sözlüğü- 1982 Anayasası –Harita, atlas ve levhalar-Video kasetleri-Film şeritleri- Çeşitli afişler- Grafikler-Tepegöz- sosyal bilgiler benzeşim (simülasyon) programları- çoklu ortam (multimedya)- Internet -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği  önemi kavrayabilme.  

(5. kazanım)

 

4 Bu ünitede öz değerlendirme ve gözlem formları, açık uçlu sorular,  projeler, performans ödevleri, kavram haritası, öğrenci ürün dosyası, dereceleme ölçeği kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

 

 

 

5

 

 

3

 

3.Tıp alanındaki buluş ve gelişmelerle insan hayatı ve toplumsal dayanışma arasındaki ilişkiyi fark eder.

 

 

H ‘’ Bir Hayat Kurtarmak’’ (3. kazanım)

Konu: Tıp ve Yardımlaşma

 

HAZİRAN

 

 

 

1

 

 

 

 

3

 

4.Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.

 5.Uygulama ve eserlerinden yola çıkarak Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi fark eder.

    

   

 

Konu: Korsana Hayır

v‘’ Parlak Fikirler Sönmesin’’ (4. kazanım)

” “’ Bandrol, Kontrol’’ (4. kazanım)

Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (4-8)

Konu: Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.

H ‘’ İstikbal Göklerdedir.’’ (5. kazanım)

[!] Doğrudan verilecek değer: Çalışkanlık

Konu: Ünitenin Değerlendirmesi

 

 

 

H : Sınıf- okul içi etkinlik    

 ” “: Okul dışı etkinlik                                       İlköğretim 6. sınıf Sosyal Bilgiler Ün itelendirilmiş Yıllık Ders Planı  2551, 2575, 2588 sayılı Tebliğler Dergileri, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ‘İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi ‘

v: İnceleme gezisi                             6.7. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu (Taslak Basım) Ankara/2005  program ve mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır.                                                     16.09.2011

 È: Ara disiplinlerle ilişkilendirme                                                                        

   [!]  :  Uyarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UYGUNDUR

4 : Ölçme ve değerlendirme

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sosyalbilgiler8.tk            


Sitetistik