- ANA SAYFA
test çöz

2 SINIF MATEMATiK ONLiNE TEST 4

1. 27 sayısında kaç onluk, kaç birlik vardır?

A) 3 onluk 7 birlik   
B) 2 onluk 7 birlik
C) 1 onluk 7 birlik
 

2.  6 onluk 8 birlikten oluşan sayı hangisidir?

A) 86
B) 60
C) 68
 

3.  34 ile 36 sayısı arasındaki sayı hangisidir?

A) 33 
B) 35
C) 30
 

4. Aşağıdaki sayıların hangisinde birler basamağındaki rakam, onlar basamağındaki sayının yarısına eşittir?

A) 62   
B) 63
C) 36
 

5. 54 - 41 - 45 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 41 54- 45
B) 45 - 41 54
C) 41-45-54
 

6. 25 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A)10 + 10+ 10 + 5  
B)10 + 5 + 5
C) 10 + 10 + 5
 

7. Bir yarışta ikinciyi geçtiğinizde, kaçıncı olursunuz?

A) 1.  
B) 2. 
C) 3.
 

8. 7 onluk 5 birlik biçiminden çözümlenen sayı hangisidir?

A) 57 
B) 70
C) 75
 

9.Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi doğrudur?

A) 29 = 2 onluk + 8 birlik
B) 50 = 5 onluk + 5 birlik
C) 57 = 5 onluk + 7 birlik
 

10.Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden büyüktür?

A) 78  
B) 87
C)69

Sitetistik